Commit 840dbb31 authored by Eugen Rochko's avatar Eugen Rochko

Merge branch 'master' into 'master'

I18n: Add Dutch translation

See merge request mastodon/joinmastodon!47
parents a5b1b030 ad277ba3
......@@ -48,6 +48,7 @@ const languages = [
'pt',
'ru',
'zh',
'nl',
];
categories.forEach(category => languages.forEach(language => {
......
......@@ -27,8 +27,9 @@ import ru from 'react-intl/locale-data/ru';
import it from 'react-intl/locale-data/it';
import ar from 'react-intl/locale-data/ar';
import tr from 'react-intl/locale-data/tr';
import nl from 'react-intl/locale-data/nl';
addLocaleData([...en, ...pl, ...cs, ...fr, ...es, ...ja, ...ko, ...de, ...pt, ...zh, ...ru, ...it, ...ar, ...tr]);
addLocaleData([...en, ...pl, ...cs, ...fr, ...es, ...ja, ...ko, ...de, ...pt, ...zh, ...ru, ...it, ...ar, ...tr, ...nl]);
const messages = require.context('./locales/', false, /\.json$/);
......
......@@ -15,6 +15,7 @@ import flagRu from 'twemoji/2/svg/1f1f7-1f1fa.svg';
import flagIt from 'twemoji/2/svg/1f1ee-1f1f9.svg';
import flagAr from 'twemoji/2/svg/1f1e6-1f1ea.svg';
import flagTr from 'twemoji/2/svg/1f1f9-1f1f7.svg';
import flagNL from 'twemoji/2/svg/1f1f3-1f1f1.svg';
const options = [
{ value: 'en', label: <span><img src={flagEn} className='emoji' alt='' /> English</span> },
......@@ -31,6 +32,7 @@ const options = [
{ value: 'it', label: <span><img src={flagIt} className='emoji' alt='' /> Italiano</span> },
{ value: 'ar', label: <span><img src={flagAr} className='emoji' alt='' /> العربية</span> },
{ value: 'tr', label: <span><img src={flagTr} className='emoji' alt='' /> Türkçe</span> },
{ value: 'nl-NL', label: <span><img src={flagNL} className='emoji' alt='' /> Nederlands</span> },
];
export default ({ value, onChange }) => (
......
......@@ -127,6 +127,7 @@ class Wizard extends React.PureComponent {
{ value: 'pt', text: 'Português' },
{ value: 'ru', text: 'Русский' },
{ value: 'zh', text: '中文' },
{ value: 'nl', text: 'Nederlands' },
]}
caretIcon={caretIcon}
selectedValue={language}
......
{
"apps.free": "Gratis",
"apps.paid": "Betaald",
"browse_apps.lead": "Je kunt Mastodon met elk van deze apps gebruiken!",
"browse_apps.title": "Kies een app",
"credits.branding": "Visuele identiteit",
"credits.branding_text": "Gebruik onze logo's, pictogrammen en illustraties.",
"credits.color_scheme": "Kleurenschema van Mastodon",
"credits.get_press_kit": "Download perskit",
"credits.sponsors": "Sponsoren",
"credits.support_on_patreon": "Ondersteun ons via Patreon",
"credits.support_text": "Mastodon is vrije software die gratis te gebruiken is. Het project heeft geen winstoogmerk en maakt daarom geen gebruik van advertenties of durfkapitaal. Het zijn jouw donaties die het voltijds ontwikkelen van het project mede mogelijk maken.",
"credits.view_sponsors": "Bekijk onze sponsoren",
"features.browse_servers": "Ontdek de verschillende gemeenschappen",
"features.find_your_community": "Vind de gemeenschap die bij je past",
"features.find_your_community_text2": "Mastodon staat niet op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een gefedereerd netwerk. Dit netwerk bestaat uit duizenden onafhankelijke servers en gemeenschappen die samen een geheel vormen. Als je onderdeel bent van één van deze gemeenschappen ben je onderdeel van het hele netwerk.",
"features.for_individual": "Mastodon voor jou",
"features.for_individual_text": "Omdat Mastodon geen winstoogmerk heeft, kun je ongestoord je berichten lezen en schrijven. Je tijdlijn is chronologisch, vrij van advertenties en niet gefilterd door algoritmes. Jij bepaalt want je wilt zien!",
"features.for_organization": "Mastodon voor jouw organisatie",
"features.for_organization_text": "Beheer je eigen sociale media op je eigen infrastructuur. Laat je organisatie niet afhankelijk zijn van de grillen van grote softwarebedrijven. Bepaal je eigen regels!",
"features.install_server": "Installeer een server",
"features.join_server": "Registreer je op een server",
"features.posting": "Meer mogelijkheden om je te uiten",
"features.posting_text": "Je hebt 500 tekens tot je beschikking. Elke gemeenschap kan haar eigen emojis toevoegen die jij vervolgens kunt gebruiken. Gebruik tekstwaarschuwingen en bepaal wie jouw berichten mag zien. Heb je het verknoeid? Dan kun je eenvoudig berichten verwijderen en herschrijven.",
"features.read_more": "Lees verder",
"features.safety2": "Een veiligere vorm van sociale media",
"features.safety_text2": "Om jou te beschermen maakt Mastodon gebruik van <strong>effectieve hulpmiddelen tegen misbruik</strong>. Dankzij de structuur van het netwerk zijn er <strong>meer moderatoren</strong> die je te hulp kunnen schieten. Elke gemeenschap heeft haar <strong>eigen gedragsregels</strong> en berichten worden gemodereerd <strong>door vrijwilligers uit jouw eigen gemeenschap</strong>.",
"home.as_seen_on": "Eerder besproken op",
"home.get_started": "Aan de slag",
"home.headline": "Sociale media <strong>eindelijk in eigen handen</strong>",
"home.hosting": "Besteed je Mastodonhosting uit",
"home.how_it_works": "Hoe werkt het",
"home.install_your_own": "Installeer je eigen server",
"home.install_your_own_text": "Als het je wat lijkt om voor je vrienden, familie of organisatie een Mastodon-server te beheren, kijk dan in de documentatie hoe je direct aan de slag kunt. Je host alleen je eigen gebruikers en de content die zij volgen. Dat betekent dat het heel schaalbaar is en dus efficient in het gebruik van bijvoorbeeld opslagruimte.",
"home.read_the_docs": "Bekijk de documentatie",
"home.sponsored_by": "Sponsoren",
"home.tagline2": "Volg je vrienden en maak nieuwe onder meer dan 1.6M gebruikers. Publiceer wat je maar wilt: links, afbeeldingen, text en video. Dat alles op een platform dat door je eigen gemeenschap beheerd wordt en vrij is van advertenties.",
"how_it_works.future": "Mastodon is klaar voor morgen",
"how_it_works.future_text": "Dankzij de onderliggende standaarden en protocollen is het netwerk niet beperkt tot Mastodon-servers. Wanneer er betere software beschikbaar komt, kan het gebruik maken van het bestaande sociale netwerk.",
"how_it_works.network": "Een netwerk gebouwd op inter-operabiliteit",
"how_it_works.network_text": "Door gebruik te maken van diverse webstandaarden en federatieprotocollen kunnen Mastodon-servers informatie met elkaar uitwisselen en daardoor kunnen gebruikers moeiteloos met elkaar communiceren.",
"how_it_works.robust": "Mastodon is robuust",
"how_it_works.robust_text": "Doordat het netwerk decentraal functioneert, is het bestand tegen financiële, technische en organisatorische problemen. Ook is het netwerk resistent tegen ingrepen door overheden.",
"how_it_works.server": "Elke server is onafhankelijk",
"how_it_works.server_text": "Mastodon is vrije software die iedereen op een eigen server kan installeren. Mastodon-servers worden onafhankelijk beheerd en men kan er eigen regels opstellen.",
"imprint": "Wettelijke bepalingen",
"nav.apps": "Apps",
"nav.blog": "Blog",
"nav.code": "Broncode",
"nav.docs": "Documentatie",
"nav.merch": "Merchandise",
"nav.resources": "Hulpmiddelen",
"nav.sponsors": "Sponsoren",
"nav.support": "Ondersteuning",
"sponsorship.become_a_sponsor": "Sponsor ons!",
"sponsorship.every_bit_helps": "Alle kleine beetjes helpen en we waarderen elke bijdrage.",
"sponsorship.silver_sponsors": "Zilveren sponsoren",
"sponsorship.silver_sponsors_text": "<strong>Zilveren sponsoren</strong> hebben tussen de $40 en $99 toegezegd.",
"sponsorship.sponsors": "Sponsoren",
"sponsorship.sponsors_of_mastodon": "Sponsoren van Mastodon",
"sponsorship.sponsors_text": "<strong>Sponsoren</strong> hebben tussen de $10 en $39 aan Mastodon toegezegd.",
"sponsorship.support_the_project": "Steun het project",
"sponsorship.thanks_to": "Mastodon is <strong>vrije, opensourcesoftware die gratis te gebruiken is</strong>. Het project heeft geen winstoogmerk en maakt daarom geen gebruik van advertenties of durfkapitaal. Het zijn jouw donaties die het voltijds ontwikkelen van het project mede mogelijk maken. We danken de volgende mensen en bedrijven die financieel bijdragen aan de ontwikkeling:",
"title": "Sociale media weer voor jou - Het Mastodon Project",
"wizard.empty": "Geen resultaten… voor nu!",
"wizard.filter.adult_content_creator": "een producent van inhoud voor volwassenen",
"wizard.filter.humor": "een humorist",
"wizard.filter.journalist": "een journalist",
"wizard.filter.lgbt": "LGBTQ+",
"wizard.filter.poc_aa": "Afro-Amerikaan",
"wizard.filters.academia": "academisch",
"wizard.filters.activist": "een activist",
"wizard.filters.artist": "een kunstenaar",
"wizard.filters.dev": "een softwareontwikkelaar",
"wizard.filters.gamer": "een gamer",
"wizard.filters.i_am": "Ik ben ",
"wizard.filters.i_speak": "Ik spreek ",
"wizard.filters.musician": "een muzikant",
"wizard.filters.reader": "een boekenliefhebber",
"wizard.filters.sports_fan": "een sportliefhebber",
"wizard.filters.sysadmin": "een systeembeheerder",
"wizard.filters.writer": "een schrijver",
"wizard.find_twitter_friends": "Vind vrienden via Twitter",
"wizard.hint2": "Om deel te worden van het netwerk hoef je je alleen te registreren op een server. Net als wanneer je je registreert voor een e-mailadres, gaat die server je account hosten en deel uitmaken van je gebruikersnaam.",
"wizard.hint3": "Deze servers worden beheerd door onafhankelijke organisaties en hebben verschillende richtlijnen met betrekking tot moderatie. Als je niet zeker weet welke server je moet nemen, probeer dan de knop hiernaast om te zien wat jouw Twitter contacten doen.",
"wizard.sign_up": "Registreren",
"wizard_row.stability.awful": "Vreselijk",
"wizard_row.stability.intermittent": "Matig",
"wizard_row.stability.stable": "Stabiel",
"wizard_row.user_count": "{population} {count, plural, one {gebruiker} other {gebruikers}}"
}
[
]
\ No newline at end of file
......@@ -5,7 +5,7 @@ import {
FILTER_LANGUAGE_CHANGE,
} from './actions';
const supportedLocales = ['en', 'fr', 'pl', 'cs', 'es', 'ja', 'ko', 'de','pt-BR', 'ar', 'tr', 'sq'];
const supportedLocales = ['en', 'fr', 'pl', 'cs', 'es', 'ja', 'ko', 'de','pt-BR', 'ar', 'tr', 'sq', 'nl-NL'];
const initialLocale = () => {
const lang = navigator.language.split('-')[0];
......
......@@ -3,5 +3,5 @@ const manageTranslations = require('react-intl-translations-manager').default;
manageTranslations({
messagesDirectory: 'build/messages',
translationsDirectory: 'src/locales/',
languages: ['en', 'fr', 'pl', 'cs', 'es', 'ja', 'ko', 'de', 'pt-BR', 'zh', 'ru', 'it', 'ar', 'tr', 'sq']
languages: ['en', 'fr', 'pl', 'cs', 'es', 'ja', 'ko', 'de', 'pt-BR', 'zh', 'ru', 'it', 'ar', 'tr', 'sq', 'nl-NL']
});
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment