Commit 952a2010 authored by Aditoo's avatar Aditoo

Rename from "instance" to "server"

parent 3b7e09d2
......@@ -163,7 +163,7 @@ export default class Home extends PureComponent {
<div className='bottom-cta' id='install'>
<div className='container'>
<h3><FormattedMessage id='home.install_your_own' defaultMessage='Install your own' /></h3>
<p><FormattedMessage id='home.install_your_own_text' defaultMessage='If you are interested in running your own instance &mdash; for your friends, family or organization &mdash; you can get started by reading the installation documentation. You only host your own users and the content that they subscribe to, which means it&apos;s quite scalable and resource-efficient.' /></p>
<p><FormattedMessage id='home.install_your_own_text' defaultMessage='If you are interested in running your own server &mdash; for your friends, family or organization &mdash; you can get started by reading the installation documentation. You only host your own users and the content that they subscribe to, which means it&apos;s quite scalable and resource-efficient.' /></p>
<a href='https://github.com/tootsuite/documentation#running-mastodon' className='cta button'><FormattedMessage id='home.read_the_docs' defaultMessage='Read the docs' /></a>
<a href='https://masto.host/' target='_blank' rel='noopener noreferrer' className='cta button alt'><FormattedMessage id='home.hosting' defaultMessage='Fully-managed Mastodon hosting' /></a>
</div>
......
......@@ -9,19 +9,19 @@
"credits.get_press_kit": "Získat tiskovou sadu",
"credits.sponsors": "Sponzoři",
"credits.support_on_patreon": "Podpořit na Patreonu",
"credits.support_text": "Mastodon je svobodný a otevřený software. Nepoužíváme reklamy, monetizaci ani venture kapitál. Vaše příspěvky přímo podporují plnočasový vývoj projektu.",
"credits.support_text": "Mastodon je svobodný, otevřený software. Nepoužíváme reklamy, monetizaci ani venture kapitál. Vaše příspěvky přímo podporují plnočasový vývoj projektu.",
"credits.view_sponsors": "Zobrazit sponzory",
"features.browse_servers": "Prozkoumat komunity",
"features.find_your_community": "Najděte si svou perfektní komunitu",
"features.find_your_community_text2": "Mastodon není pouhá webová stránka, je to federace — podobně jako ve Star Treku. Tisíce nezávislých komunit provozujících Mastodon tvoří koherentní síť, kde zatímco každá planeta je jiná, být součástí jedné z nich znamená být součástí celku.",
"features.for_individual": "Mastodon pro jednotlivce",
"features.for_individual_text": "Mastodon nemá incentivu vám něco prodávat a dovoluje vám konzumovat obsah, který máte rád/a, bez přerušení. Váš proud je chronologický, bez reklam a algoritmů — vy rozhodujete, koho chcete vidět!",
"features.for_individual_text": "Mastodon nemá incentivu vám něco prodávat a dovoluje vám konzumovat obsah, který máte rádi, bez přerušení. Váš proud je chronologický, bez reklam a algoritmů — vy rozhodujete, koho chcete vidět!",
"features.for_organization": "Mastodon pro organizace",
"features.for_organization_text": "Provozujte si svou vlastní platformu pro sociální média na vaší vlastní infrastruktuře. Nenechte vaši firmu či neziskovku záviset na společnosti, která může změnit pravidla hry — napište si svá vlastní pravidla!",
"features.install_server": "Nainstalovat server",
"features.join_server": "Připojit se k serveru",
"features.posting": "Sdílení vašich myšlenek nebylo nikdy pohodlnější",
"features.posting_text": "Máte 500 znaků. Pomocí bodů soustředění můžete změnit náhledy vašich obrázků. Můžete používat vlastní emoji, skrývat věci za varováními o obsahu a zvolit, kdo muže vidět daný příspěvek. Něco jste pokazil/a? Můžete svůj příspěvek vymazat a přepsat pro rychlé opravy.",
"features.posting_text": "Máte 500 znaků. Pomocí bodů soustředění můžete změnit náhledy vašich obrázků. Můžete používat vlastní emoji, skrývat věci za varováními o obsahu a zvolit, kdo muže vidět daný příspěvek. Něco jste pokazili? Můžete svůj příspěvek vymazat a přepsat pro rychlé opravy.",
"features.read_more": "Číst více",
"features.safety2": "Bezpečnější sociální komunikace",
"features.safety_text2": "Mastodon přichází s <strong>účinnými nástroji proti zneužívání</strong>, aby vám pomohly se ochránit. Díky rozprostřené a nezávislé povaze sítě je tu <strong>více moderátorů</strong>, ke kterým se můžete obrátit pro osobní pomoc, a <strong>servery s přísnými pravidly používání</strong>.",
......@@ -31,7 +31,7 @@
"home.hosting": "Zcela spravovaný hosting pro Mastodon",
"home.how_it_works": "Jak to funguje",
"home.install_your_own": "Nainstalujte si svůj vlastní",
"home.install_your_own_text": "Pokud máte zájem o provozování vaší vlastní instance &mdash; pro vaše přátele, rodinu či organizaci &mdash; můžete začít tím, že si přečtete dokumentaci instalace. Hostujete pouze své vlastní uživatele a obsah, který odebírají, což znamená, že je to docela škálovatelné a nenáročné na zdroje.",
"home.install_your_own_text": "Pokud máte zájem o provozování vašeho vlastního serveru &mdash; pro vaše přátele, rodinu či organizaci &mdash; můžete začít tím, že si přečtete dokumentaci instalace. Hostujete pouze své vlastní uživatele a obsah, který odebírají, což znamená, že je to docela škálovatelné a nenáročné na zdroje.",
"home.read_the_docs": "Přečíst dokumentaci",
"home.sponsored_by": "Projekt sponzorují",
"home.tagline3": "Sledujte své přátele a objevuje nové mezi více než {count} mil. lidí. Publikujte cokoliv, co chcete: odkazy, obrázky, text či videa. To vše na platformě, kterou vlastní komunita a je bez reklam.",
......@@ -53,7 +53,7 @@
"nav.sponsors": "Sponzoři",
"nav.support": "Podpora",
"sponsorship.become_a_sponsor": "Stát se sponzorem",
"sponsorship.every_bit_helps": "Každá koruna se počítá, a oceňujeme všechny příspěvky.",
"sponsorship.every_bit_helps": "Každá koruna se počítá a oceňujeme všechny příspěvky.",
"sponsorship.silver_sponsors": "Stříbrní sponzoři",
"sponsorship.silver_sponsors_text": "<strong>Stříbrní sponzoři</strong> jsou ti, co přispěli Mastodonu částkou od $40 do $99 (892–2 206 Kč).",
"sponsorship.sponsors": "Sponzoři",
......@@ -83,11 +83,11 @@
"wizard.filters.writer": "spisovatel",
"wizard.find_twitter_friends": "Najděte své přátele z Twitteru",
"wizard.hint2": "Jediné, co potřebujete k registraci, je vybrat si server. Tak jako když si vytváříte e-mail, bude jeden ze serverů hostovat váš účet a bude součástí vaší identity.",
"wizard.hint3": "Tyto servery jsou provozovány nezávislými organizacemi a mohou mít různou politiku moderování. Pokud si nejste jistý/á, který si vybrat, můžete zkusit toto tlačítko.",
"wizard.hint3": "Tyto servery jsou provozovány nezávislými organizacemi a mohou mít různou politiku moderování. Pokud si nejste jisti, který si vybrat, můžete zkusit toto tlačítko.",
"wizard.hint5": "Pamatujte, můžete sledovat a hovořit s kýmkoliv z jakéhokoliv serveru, bez ohledu na váš výběr!",
"wizard.sign_up": "Registrujte se",
"wizard_row.stability.awful": "Otřesný",
"wizard_row.stability.intermittent": "Nestabilní",
"wizard_row.stability.stable": "Stabilní",
"wizard_row.user_count": "{population} {count, plural, one {člověk} few {lidé} many {lidí} other {lidí}}"
}
\ No newline at end of file
}
......@@ -31,7 +31,7 @@
"home.hosting": "Fully-managed Mastodon hosting",
"home.how_it_works": "How it works",
"home.install_your_own": "Install your own",
"home.install_your_own_text": "If you are interested in running your own instance &mdash; for your friends, family or organization &mdash; you can get started by reading the installation documentation. You only host your own users and the content that they subscribe to, which means it&apos;s quite scalable and resource-efficient.",
"home.install_your_own_text": "If you are interested in running your own server &mdash; for your friends, family or organization &mdash; you can get started by reading the installation documentation. You only host your own users and the content that they subscribe to, which means it&apos;s quite scalable and resource-efficient.",
"home.read_the_docs": "Read the docs",
"home.sponsored_by": "Sponsored by",
"home.tagline3": "Follow friends and discover new ones among more than {count}M people. Publish anything you want: links, pictures, text, video. All on a platform that is community-owned and ad-free.",
......@@ -90,4 +90,4 @@
"wizard_row.stability.intermittent": "Intermittent",
"wizard_row.stability.stable": "Stable",
"wizard_row.user_count": "{population} {count, plural, one {person} other {people}}"
}
\ No newline at end of file
}
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment