Commit a86da69f authored by Eugen Rochko's avatar Eugen Rochko

Update highlighted sponsors

parent 649bf409
......@@ -116,104 +116,23 @@ const Sponsorship = () => (
<div className='sponsors-list--names'>
<Scrollbars style={{ height: 500 }} renderThumbVertical={renderThumb}>
<ul className='highlighted'>
<li>Ted</li>
<li>Julie Moronuki</li>
<li>Irick Corwal</li>
<li>Great Scott Gadgets</li>
<li>Donald "Chronos" King</li>
<li>Moritz Heiber</li>
<li>Paco Hope</li>
<li>Gen Knoxx</li>
<li>slipstream/RoL</li>
<li>Nolan Lawson</li>
<li>Sean Linsley</li>
<li>nullkal</li>
<li>Masto.host</li>
<li>Paco Hope</li>
<li>Sean</li>
<li>Great Scott Gadgets</li>
<li>@mecab</li>
<li>Sho Kusano / rosylilly</li>
<li>Masahito Zembutsu</li>
<li>'@mecab</li>
<li>iliana weller</li>
<li>Masto.host</li>
<li>Ken Naishtat</li>
<li>Christopher Kruse</li>
<li>mayaeh</li>
<li>Danny O'Brien</li>
<li>Philip James</li>
<li>G Berton Latamore</li>
<li>Leif Halldor Asgeirsson</li>
<li>Josef Kenny</li>
<li>Ellen Teapot</li>
<li>dansup</li>
<li>J. C. Holder</li>
<li>Austin Putman</li>
<li>halcy</li>
<li>David Yip</li>
<li>Landy Manderson</li>
<li>ティン・ルーフ</li>
<li>Paul Meier</li>
<li>Hideki Yamamoto</li>
<li>Kenneth Ken Sugar</li>
<li>Miki Habryn</li>
<li>3xv</li>
<li>Sajith Sasidharan</li>
<li>nobody</li>
<li>Richard Minerich</li>
<li>Paul Lindner</li>
<li>Jesse Olson</li>
<li>Manesh Pillai</li>
<li>Joe McLaughlin</li>
<li>Jonathan McDowell</li>
<li>Zac Anger</li>
<li>Alexander Zillion</li>
<li>Josephine Pedersen</li>
<li>Nemecle</li>
<li>Nicolai Schwarz</li>
<li>Zaki</li>
<li>C J Silverio</li>
<li>Rufus</li>
<li>Kevin Sonney</li>
<li>Aaron Williamson</li>
<li>Christopher James Halse Rogers</li>
<li>Chris Johnson</li>
<li>Olivia Mossberg</li>
<li>Matthieu Herrb</li>
<li>Daniel M Crawford</li>
<li>Charles Hutchins</li>
<li>Laurent Joubert</li>
<li>fairenoughschroedinger</li>
<li>Harukasan</li>
<li>Yoshiki Kato</li>
<li>Scott Honey</li>
<li>Brion Vibber</li>
<li>Bram</li>
<li>Osamu Miyake</li>
<li>Koya Matsuo</li>
<li>Lady Errant</li>
<li>Sandro Hawke</li>
<li>Konosuke Furuhata</li>
<li>Masaya Imai</li>
<li>Matteo De Micheli</li>
<li>Bheesham Persaud</li>
<li>Solar Anamnesis</li>
<li>Johannes Barre</li>
<li>Ryan Frederick</li>
<li>masklayer</li>
<li>Akihiko Odaki</li>
<li>Zonu.EXE</li>
<li>Effy Elden</li>
<li>Niko Autio</li>
<li>Max</li>
<li>jomo</li>
<li>James Valleroy</li>
<li>A bowl of creamy tomato soup</li>
<li>Drew Williams</li>
<li>Clinton Freeman</li>
<li>Jeremy Penner</li>
<li>Klara</li>
<li>snorpey</li>
<li>jeremy gray</li>
<li>itsumonotakumi</li>
<li>Christina Hendricks</li>
<li>Peter Augerot</li>
<li>Jesse Marino</li>
<li>Landy Manderson</li>
<li>Andrei Petcu</li>
<li>Joyce Mayorga</li>
<li>Humblr Social</li>
</ul>
<ul>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment