Commit bf45f122 authored by Marcin Mikołajczak's avatar Marcin Mikołajczak

i18n: Update Polish translation

Signed-off-by: 's avatarMarcin Mikołajczak <me@m4sk.in>
parent e3222700
...@@ -9,10 +9,19 @@ ...@@ -9,10 +9,19 @@
"credits.view_sponsors": "Pokaż sponsorów", "credits.view_sponsors": "Pokaż sponsorów",
"features.additional": "Dodatkowe funkcje", "features.additional": "Dodatkowe funkcje",
"features.anti_abuse": "Dokładne narzędzia zapobiegające nadużyciom", "features.anti_abuse": "Dokładne narzędzia zapobiegające nadużyciom",
"features.custom_emoji": "Niestandardowe emoji",
"features.delete_redraft": "Usuń i przeredaguj",
"features.deploy_own": "Prosty w uruchomieniu", "features.deploy_own": "Prosty w uruchomieniu",
"features.find_your_community": "Znajdź swoją idealną społeczność", "features.find_your_community": "Znajdź swoją idealną społeczność",
"features.find_your_community_text": "Mastodon nie jest jednym miejscem, nie posiada jednego zestawu reguł. Są tu <strong>tysiące wyjątkowych, połączonych społeczności</strong> do wyboru, skupiające osoby o różnych zainteresowaniach, językach i potrzebach. Nie podobają Ci się zasady jednej z nich? Dołącz do innej społeczności, którą polubisz, lub najlepiej – utwórz własną, na własnych zasadach!", "features.find_your_community_text": "Mastodon nie jest jednym miejscem, nie posiada jednego zestawu reguł. Są tu <strong>tysiące wyjątkowych, połączonych społeczności</strong> do wyboru, skupiające osoby o różnych zainteresowaniach, językach i potrzebach. Nie podobają Ci się zasady jednej z nich? Dołącz do innej społeczności, którą polubisz, lub najlepiej – utwórz własną, na własnych zasadach!",
"features.focal_points": "Punkty skupienia",
"features.for_individual": "Mastodon dla jednostek",
"features.for_individual_text": "Nie próbując Ci sprzedać niczego, Mastodon pozwala na czerpanie przyjemności z zawartości którą lubisz bez utrudnień. Oś czasu jest porządkowana chronologicznie, wolna od reklam i algorytmów, które decydują o tym, co zobaczysz!",
"features.for_organization": "Mastodon dla organizacji",
"features.for_organization_text": "Utwórz własną platformę społecznościową na własnej architekturze. Nie pozwól, aby Twoja działalność zależała od firmy, która w każdej chwili może zmienić swoje zasady – utwórz własne zasady!",
"features.huge_audience": "Ogromna publiczność", "features.huge_audience": "Ogromna publiczność",
"features.install_server": "Zainstaluj serwer",
"features.join_server": "Dołącz do serwera",
"features.media_embedding": "Umieszczanie multimediów we wpisach", "features.media_embedding": "Umieszczanie multimediów we wpisach",
"features.open_standards": "Oparty na otwartych standardach sieciowych", "features.open_standards": "Oparty na otwartych standardach sieciowych",
"features.post_filtering": "Dostosowywane filtrowanie wpisów", "features.post_filtering": "Dostosowywane filtrowanie wpisów",
...@@ -28,23 +37,26 @@ ...@@ -28,23 +37,26 @@
"home.as_seen_on": "Mówią o nas", "home.as_seen_on": "Mówią o nas",
"home.get_started": "Rozpocznij", "home.get_started": "Rozpocznij",
"home.headline": "Sieć społecznościowa, <strong>z powrotem w Twoich rękach</strong>", "home.headline": "Sieć społecznościowa, <strong>z powrotem w Twoich rękach</strong>",
"home.hosting": "Całkowicie zarządzany hosting Mastodona",
"home.how_it_works": "Jak to działa?", "home.how_it_works": "Jak to działa?",
"home.install_your_own": "Zainstaluj u siebie", "home.install_your_own": "Zainstaluj u siebie",
"home.install_your_own_text": "Jeśli jesteś zainteresowany uruchomieniem swojej własnej instancji — dla swoich przyjaciół, rodziny lub organizacji — możesz zacząć od zapoznania się z dokumentacją instalacji. Hostujesz tylko swoich użytkowników oraz treści, które subskrybują.", "home.install_your_own_text": "Jeśli jesteś zainteresowany uruchomieniem swojej własnej instancji — dla swoich przyjaciół, rodziny lub organizacji — możesz zacząć od zapoznania się z dokumentacją instalacji. Hostujesz tylko swoich użytkowników oraz treści, które subskrybują.",
"home.read_the_docs": "Przeczytaj dokumentację", "home.read_the_docs": "Przeczytaj dokumentację",
"home.sponsored_by": "Projekt sponsorowany przez", "home.sponsored_by": "Projekt sponsorowany przez",
"home.tagline": "Największa na świecie wolna i otwartoźródłowa sfederowana sieć społecznościowa", "home.tagline": "Największa na świecie wolna i otwartoźródłowa sfederowana sieć społecznościowa",
"how_it_works.how_it_works": "Jak to działa?", "how_it_works.future": "Mastodon jest gotowy na przyszłość",
"how_it_works.how_it_works_text1": "Każdy może posiadać serwer Mastodona. Każdy serwer hostuje indywidualne konta użytkowników, treści przez nich produkowane, oraz treści przez nich obserwowane.", "how_it_works.future_text": "Dzięki ustandaryzowanym protokołom, do sieci nie należą tylko serwery Mastodona. Jeżeli pojawi się lepsze oprogramowanie, będzie ono współpracować z tą samą siecią.",
"how_it_works.how_it_works_text2": "Każdy użytkownik posiada globalnie unikalną nazwę (np. @user@example.com), składającą się z lokalnej nazwy użytkownika (@user) oraz domeny serwera, na której się znajduje (example.com).", "how_it_works.network": "Sieć interoperacyjna",
"how_it_works.how_it_works_text3": "Użytkownicy mogą się nawzajem obserwować niezależnie od tego, gdzie są hostowani — kiedy lokalny użytkownik zacznie śledzić użytkownika z innego serwera, serwer zaczyna subskrybować aktualizacje użytkownika po raz pierwszy.", "how_it_works.network_text": "Dzięki zestawowi protokołów, serwery Mastodona mogą wymieniać informacje między sobą, pozwalając każdemu użytwkonikowi na wspólne interakcje.",
"how_it_works.why_its_cool": "Co w tym fajnego?", "how_it_works.robust": "Mastodon jest silny",
"how_it_works.why_its_cool_text": "Serwery są prowadzone niezależnie przez różne osoby i organizacje. Mogą stosować różne polityki moderacyjne, więc możesz znaleźć lub założyć taki, który będzie perfekcyjnie odpowiadał twoim gustom. Zdecentralizowana sieć jest trudniejsza do ocenzurowania przez władze. Jeśli jeden serwer zbankrutuje lub zaczyna zachowywać się nieetycznie, sieć utrzymuje się, więc nie musisz się martwić o przenoszeniu swoich znajomych i publiczności ponownie na jeszcze kolejną platformę.", "how_it_works.robust_text": "Sieć jest odporna na problemy finansowe, techniczne i organizacyjne, oraz działania rządu ze względu na zróżnicowaną naturę.",
"how_it_works.server": "Każdy serwer działa niezależnie",
"how_it_works.server_text": "Mastodon jest wolnym i otwartoźródłowym oprogramowaniem, które każdy może uruchomić na swoim serwerze. Niezależne działania, niezależne zasady.",
"nav.blog": "Blog", "nav.blog": "Blog",
"nav.code": "Kod źródłowy", "nav.code": "Kod źródłowy",
"nav.docs": "Dokumentacja", "nav.docs": "Dokumentacja",
"nav.merch": "Merch", "nav.merch": "Sklep",
"nav.resources": "Resources", "nav.resources": "Zasoby",
"nav.sponsors": "Sponsorzy", "nav.sponsors": "Sponsorzy",
"nav.support": "Wsparcie", "nav.support": "Wsparcie",
"sponsorship.become_a_sponsor": "Zostań sponsorem", "sponsorship.become_a_sponsor": "Zostań sponsorem",
...@@ -83,4 +95,4 @@ ...@@ -83,4 +95,4 @@
"wizard_row.stability.intermittent": "Średnia", "wizard_row.stability.intermittent": "Średnia",
"wizard_row.stability.stable": "Dobra", "wizard_row.stability.stable": "Dobra",
"wizard_row.user_count": "{population} {count, plural, one {użytkownik} other {użytkowników}}" "wizard_row.user_count": "{population} {count, plural, one {użytkownik} other {użytkowników}}"
} }
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment