Commit ee40082d authored by Eugen Rochko's avatar Eugen Rochko

Add Turkish language

Via @yigitarnaz
parent 1a38ce26
......@@ -22,8 +22,9 @@ import zh from 'react-intl/locale-data/zh';
import ru from 'react-intl/locale-data/ru';
import it from 'react-intl/locale-data/it';
import ar from 'react-intl/locale-data/ar';
import tr from 'react-intl/locale-data/tr';
addLocaleData([...en, ...pl, ...fr, ...es, ...ja, ...de, ...pt, ...zh, ...ru, ...it, ...ar]);
addLocaleData([...en, ...pl, ...fr, ...es, ...ja, ...de, ...pt, ...zh, ...ru, ...it, ...ar, ...tr]);
const messages = require.context('./locales/', false, /\.json$/);
......
......@@ -12,6 +12,7 @@ import flagCn from 'twemoji/2/svg/1f1e8-1f1f3.svg';
import flagRu from 'twemoji/2/svg/1f1f7-1f1fa.svg';
import flagIt from 'twemoji/2/svg/1f1ee-1f1f9.svg';
import flagAr from 'twemoji/2/svg/1f1e6-1f1ea.svg';
import flagTr from 'twemoji/2/svg/1f1f9-1f1f7.svg';
const options = [
{ value: 'en', label: <span><img src={flagEn} className='emoji' alt='' /> English</span> },
......@@ -25,6 +26,7 @@ const options = [
{ value: 'zh', label: <span><img src={flagCn} className='emoji' alt='' /> 简体中文</span> },
{ value: 'it', label: <span><img src={flagIt} className='emoji' alt='' /> Italiano</span> },
{ value: 'ar', label: <span><img src={flagAr} className='emoji' alt='' /> العربية</span> },
{ value: 'tr', label: <span><img src={flagTr} className='emoji' alt='' /> Türkçe</span> },
];
export default ({ value, onChange }) => (
......
{
"credits.branding": "Damgalama",
"credits.branding_text": "Logoları İndir, ikonlar, ve filler",
"credits.color_scheme": "Mastodon renk şeması",
"credits.get_press_kit": "Basın kitini al",
"credits.sponsors": "Sponsorlar",
"credits.support_on_patreon": "Patreon’da Destek Verin",
"credits.support_text": "Mastodon bedava ve açık kaynak kodlu bir yazılımdır. Reklam, para kazanma amacı veya risk sermayesi yoktur. Bağışlarınız direkt olarak projenin tam zamanlı geliştirilmesine yardımcı olacaktır.",
"credits.view_sponsors": "Sponsorları görüntüle",
"features.additional": "Ek Özellikler",
"features.anti_abuse": "Kötüye kullanıma karşı kiti güçlendirme",
"features.deploy_own": "Kendi kendinize kolayca düzenleyin. ",
"features.find_your_community": "Sizin için mükemmel topluluğu bulun",
"features.find_your_community_text": "Mastodon sadece bir yer ve kurallar topluluğu değildir: Mastodon farklı insanlarla, ilgi alanlarıyla, dillerle ve ihtiyaçlarla dolu <strong>binlerce eşsiz, birbirine bağlı toplulukları</strong> seçebileceğiniz bir platform. Kuralları sevmiyor musunuz? İstediğiniz topluluğa katılmakta özgürsünüz ya da daha da iyisi; kendi topluluğunuzu kendi şartlarınızla idare edebilirsiniz!",
"features.huge_audience": "Büyük bir topluluk",
"features.media_embedding": "Medyaları gönderilerinize yerleştirin",
"features.open_standards": "Açık web standartları yaratın",
"features.post_filtering": "Esnek gönderim filtrelemesi",
"features.relevancy": "Neyin ilgili olduğuna siz karar verin",
"features.safety": "Topluluğunuzda güvende hissedin",
"features.safety_text": "Mastodon sizi internetteki kötü kullanıma karşı <strong>etkili bir kötü kullanıma karşı kitiyle</strong> sizi destekler. Küçük ve birbirine bağlı topluluklar yardım için ulaşabileceğiniz <strong>daha fazla moderatör</strong> demek. Aynı zamanda gönderilerinizi kimin göreceğini seçebilirsiniz; arkadaşlarınız, topluluklarınız ya da herkes.",
"features.spoiler_warnings": "Spoiler uyarıları",
"features.take_control": "İçeriğinizin kontrolünü elinize alın",
"features.take_control_text": "<strong>Gönderilerinizi kimin göreceğini kontrol etmeniz</strong> için güçlü araçları ve <strong>500 karakter sınırıyla</strong>, Mastodon sizi kısaltılmamış fikirlerinizi paylaşmanız için destekler. En iyi kısmı ise <strong>tüm gönderileriniz kronolojik olarak sıralanır</strong>, asla reklamları sizin akışınıza yerleştirmek için optimize sıralanmaz. iOS, Android ve hayal edebileceğiniz her platformdaki uygulamalarıyla <strong>Mastodon her zaman parmağınızın ucunda</strong>.",
"features.toots": "Onlara enfes denir",
"features.user_first": "Önce kullanıcıya",
"features.user_first_text": "Siz insansınız, ürün değil. Mastodon bedava ve açık kaynak kodlu finanse edilmeyen bir projedir. Tüm her şey <strong>bağımsız sahiplidir, bağımsız şekilde yönetilir ve idare edilir</strong>. Bir ticari şirket tarafından tekelcilik, reklamlar ya da takipleme yok. <strong>Mastodon sizin için burada</strong>, tam tersi şekilde asla değil.",
"home.as_seen_on": "Görüldüğü üzere",
"home.get_started": "Başla",
"home.headline": "Sosyal medya, <strong>tekrar sizin ellerinizde</strong>",
"home.how_it_works": "Nasıl çalışır?",
"home.install_your_own": "Kendiniz yükleyin",
"home.install_your_own_text": "Eğer kendi projenizi yönetmek istiyorsanız -arkadaşlarınız, aileniz ve ya firmanız için-, yükleme dosyasını okuyarak başlayabilirsiniz. Sadece kendi kullanıcılarınızı ve abone oldukları içeriği barındırırsınız.",
"home.read_the_docs": "Dosyaları oku",
"home.sponsored_by": "Sponsor",
"home.tagline": "Dünyanın en büyük bedava, açık kaynaklı, merkezi olmayan mikroblog ağı",
"how_it_works.how_it_works": "Nasıl çalışır?",
"how_it_works.how_it_works_text1": "Herhangi biri Mastodon sunucusunu yönetebilir. Her sunucu kendi kullanıcı hesaplarını, onların ürettiği içerikleri ve takip ettikleri içerikleri barındırır.",
"how_it_works.how_it_works_text2": "Her kullanıcı; lokal kullanıcı ismi (@user) ve sunucunun ismini içeren (example.com) kendine özel bir isme sahip olur (@user@example.com)",
"how_it_works.how_it_works_text3": "Kullanıcılar bağlı oldukları sunuculardan bağımsız birbirlerini takip edebilirler. Lokal kullanıcı farklı bir sunucudan bir kullanıcığı takip ettiğinde, sunucu ilk kez o kullanıcının güncellemelerini takip eder.",
"how_it_works.why_its_cool": "Bu neden havalı?",
"how_it_works.why_its_cool_text": "Sunucular farklı insanlar ve organizasyonlar tarafından bağımsız şekilde yönetilirler. Yöneticiler farklı moderatör ilkeleri uygulayabilir, yani sizin için en iyisini kendiniz bulabilirsiniz. Merkezileştirilmemiş ağlar devlet sansürlemesini zorlaştırır. Eğer bir sunucu batarsa ya da etik dışı davranırsa, ağ devam eder yani arkadaşlarınızı ve takipçilerinizi başka bir platforma taşımak için dert etmenize gerek kalmaz.",
"nav.blog": "Blog",
"nav.code": "Kaynak kodu",
"nav.docs": "Dökümantasyon",
"nav.merch": "Ürün",
"nav.resources": "Kaynaklar",
"nav.sponsors": "Sponsorlar",
"nav.support": "Destek",
"sponsorship.become_a_sponsor": "Sponsor olun",
"sponsorship.every_bit_helps": "En ufak yardım bile destekler ve tüm katkılar için minnettarız.",
"sponsorship.silver_sponsors": "Gümüş sponsorlar",
"sponsorship.silver_sponsors_text": "<strong>Gümüş sponsorlar</strong> Mastondon için $40 ile $99 arasında yardım yapanlardır.",
"sponsorship.sponsors": "Sponsorlar",
"sponsorship.sponsors_of_mastodon": "Mastodon Sponsorları",
"sponsorship.sponsors_text": "<strong>Sponsorlar</strong> Mastodon için $10 ile $39 arasında yardım yapanlardır.",
"sponsorship.support_the_project": "Proje için yardım",
"sponsorship.thanks_to": " Mastodon <strong>bedava ve açık kaynak kodlu bir yazılımdır</strong>. Reklam, para kazanma amacı veya risk sermayesi yoktur. <strong> Bağışlarınız direkt olarak projenin tam zamanlı geliştirilmesine yardımcı olacaktır</strong>. Aşağıdaki insanlara ve şirketlere teşekkür ederiz:",
"title": " Sosyal medya, tekrar sizin ellerinizde - Mastodon Projesi",
"wizard.empty": "Sonuç yok… şimdilik!",
"wizard.filter.adult_content_creator": "yetişkin içerik üreticisi",
"wizard.filter.journalist": "gazeteci",
"wizard.filter.lgbt": "LGBTQ+",
"wizard.filter.poc_aa": "Siyahi Amerikan",
"wizard.filters.academia": "Akademik Toplum üyesi",
"wizard.filters.activist": "aktivist",
"wizard.filters.all_languages": "tüm diller",
"wizard.filters.artist": "sanatçı",
"wizard.filters.dev": "geliştirici",
"wizard.filters.everything": "her şey",
"wizard.filters.gamer": "oyuncu",
"wizard.filters.i_am": "Ben ",
"wizard.filters.i_speak": "Konuştuğum diller ",
"wizard.filters.musician": "müzisyen",
"wizard.filters.reader": "kitap sever",
"wizard.filters.results": "ve burası kayıt olacabileceğim yer:",
"wizard.filters.sports_fan": "spor fanı",
"wizard.filters.sysadmin": "sistem admini",
"wizard.filters.writer": "yazar",
"wizard.hint": "Bu e-mail sunucusu seçer gibi bir şey fakat komşularınızı göreceğiniz için biraz daha sosyal olanı. Ayrıca alan adı sizin kullanıcı adınızın bir parçası olacak.",
"wizard.sign_up": "Kayıt ol",
"wizard_row.stability.awful": "Berbat",
"wizard_row.stability.intermittent": "Kesik kesik",
"wizard_row.stability.stable": "Stabil",
"wizard_row.user_count": "{nüfus} {sayı, çoğul , tekil {kişi} başkası {kişiler}}"
}
[
]
\ No newline at end of file
......@@ -5,7 +5,7 @@ import {
FILTER_LANGUAGE_CHANGE,
} from './actions';
const supportedLocales = ['en', 'fr', 'pl', 'es', 'ja', 'de','pt-BR', 'ar'];
const supportedLocales = ['en', 'fr', 'pl', 'es', 'ja', 'de','pt-BR', 'ar', 'tr'];
const initialLocale = () => {
const lang = navigator.language.split('-')[0];
......
......@@ -3,5 +3,5 @@ const manageTranslations = require('react-intl-translations-manager').default;
manageTranslations({
messagesDirectory: 'build/messages',
translationsDirectory: 'src/locales/',
languages: ['en', 'fr', 'pl', 'es', 'ja', 'de', 'pt-BR', 'zh', 'ru', 'it', 'ar']
languages: ['en', 'fr', 'pl', 'es', 'ja', 'de', 'pt-BR', 'zh', 'ru', 'it', 'ar', 'tr']
});
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment