Commit f8881c30 authored by Yamagishi Kazutoshi's avatar Yamagishi Kazutoshi

Merge branch 'master' into 'master'

I18n: Fix for Czech translation

See merge request mastodon/joinmastodon!49
parents b6ada9b7 fc1c1351
......@@ -13,36 +13,36 @@
"credits.view_sponsors": "Zobrazit sponzory",
"features.browse_servers": "Prozkoumat komunity",
"features.find_your_community": "Najděte si svou perfektní komunitu",
"features.find_your_community_text2": "Mastodon není pouhá webová stránka, je to federace — podobně jako ve Star Treku. Tisíce nezávislých komunit provozujících Mastodon tvoří koherentní síť, kde, zatímco každá planeta je jiná, být součástí jedné z nich znamená být součástí celku.",
"features.find_your_community_text2": "Mastodon není pouhá webová stránka, je to federace — podobně jako ve Star Treku. Tisíce nezávislých komunit provozujících Mastodon tvoří koherentní síť, kde zatímco každá planeta je jiná, být součástí jedné z nich znamená být součástí celku.",
"features.for_individual": "Mastodon pro jednotlivce",
"features.for_individual_text": "Mastodon nemá incentivu vám něco prodávat a dovoluje vám konzumovat obsah, který máte rád/a, bez přerušení. Váš proud je chronologický, bez reklam a algoritmů — vy rozhodujete, koho chcete vidět!",
"features.for_organization": "Mastodon pro organizaceMastodon for the organization",
"features.for_organization": "Mastodon pro organizace",
"features.for_organization_text": "Provozujte si svou vlastní platformu pro sociální média na vaší vlastní infrastruktuře. Nenechte vaši firmu či neziskovku záviset na společnosti, která může změnit pravidla hry — napište si svá vlastní pravidla!",
"features.install_server": "Nainstalovat server",
"features.join_server": "Připojit se k serveru",
"features.posting": "Sdílení vašich myšlenek nebylo nikdy pohodlnější",
"features.posting_text": "Máte 500 znaků. Pomocí bodů soustředění můžete změnit náhledy vašich obrázků. Můžete používat vlastní emoji, skrývat věci za varováními o obsahu a zvolit, kdo muže vidět daný příspěvek.Něco jste pokazil/a? Můžete svůj příspěvek vymazat a přepsat pro rychlé opravy.",
"features.posting_text": "Máte 500 znaků. Pomocí bodů soustředění můžete změnit náhledy vašich obrázků. Můžete používat vlastní emoji, skrývat věci za varováními o obsahu a zvolit, kdo muže vidět daný příspěvek. Něco jste pokazil/a? Můžete svůj příspěvek vymazat a přepsat pro rychlé opravy.",
"features.read_more": "Číst více",
"features.safety2": "Bezpečnější sociální komunikace",
"features.safety_text2": "Mastodon přichází s <strong>účinnými nástroji proti zneužívání</strong>, aby vám pomohly se ochránit. Díky rozprostřené a nezávislé povaze sítě je tu <strong>více moderátorů</strong>, ke kterým můžete přistoupit pro osobní pomoc, a <strong>servery s přísnými pravidly používání</strong>.",
"features.safety_text2": "Mastodon přichází s <strong>účinnými nástroji proti zneužívání</strong>, aby vám pomohly se ochránit. Díky rozprostřené a nezávislé povaze sítě je tu <strong>více moderátorů</strong>, ke kterým se můžete obrátit pro osobní pomoc, a <strong>servery s přísnými pravidly používání</strong>.",
"home.as_seen_on": "Psali o nás",
"home.get_started": "Začínáme",
"home.headline": "Sociální sítě <strong>opět ve vašich rukou</strong>",
"home.hosting": "Zcela spravovaný hosting pro Mastodon",
"home.how_it_works": "Jak to funguje",
"home.install_your_own": "Nainstalujte si svůj vlastní",
"home.install_your_own_text": "Pokud máte zájem o provozování vaší vlastní instance &mdash; pro vaše přátele, rodinu či organizaci &mdash; můžete začít tím, že si přečtete dokumentaci instalace. Hostujete pouze své vlastní uživatele a obsah, který odebírají, což znamenáž že je to docela škálovatelné a nenáročné na zdroje.",
"home.install_your_own_text": "Pokud máte zájem o provozování vaší vlastní instance &mdash; pro vaše přátele, rodinu či organizaci &mdash; můžete začít tím, že si přečtete dokumentaci instalace. Hostujete pouze své vlastní uživatele a obsah, který odebírají, což znamená, že je to docela škálovatelné a nenáročné na zdroje.",
"home.read_the_docs": "Přečíst dokumentaci",
"home.sponsored_by": "Projekt sponzorují",
"home.tagline3": "Sledujte své přátele a objevuje nové mezi více než {count} mil. lidí. Publikujte cokoliv, co chcete: odkazy, obrázky, text či videa. To vše na platformě, kterou vlastní komunita a je bez reklam.",
"how_it_works.future": "Mastodon je připravený na budoucnost",
"how_it_works.future_text": "Díky standardním protokolům není síť omezena na servery Mastodonu. Pokud se objeví lepší software, může pokračovat se stejným sociálním grafem.",
"how_it_works.network": "Síť je interoperabilní",
"how_it_works.network_text": "Pomocí sady standardních protokolů si můžou servery Mastodonu vyměňovat informace mezi sebou a dovolit tak uživatelům komunikovat bezproblémově.",
"how_it_works.network_text": "Pomocí sady standardních protokolů si mohou servery Mastodonu vyměňovat informace mezi sebou, což dovoluje uživatelům komunikovat bezproblémově.",
"how_it_works.robust": "Mastodon je robustní",
"how_it_works.robust_text": "Díky své různorodé povaze je síť odolná vůči finančním, technickým a organizačním problémů, jakož i vládním zásahům.",
"how_it_works.server": "Každý server je nezávislý",
"how_it_works.server_text": "Mastodon je svobodný, otevřený software, který si každý může nainstalovat na svém serveru. Nezávislé uspořádání, nezávislá pravidla.",
"how_it_works.server_text": "Mastodon je svobodný, otevřený software, který si může kdokoliv nainstalovat na svém serveru. Nezávislý provoz, nezávislá pravidla.",
"imprint": "Právní oznámení",
"nav.apps": "Aplikace",
"nav.blog": "Blog",
......@@ -53,12 +53,12 @@
"nav.sponsors": "Sponzoři",
"nav.support": "Podpora",
"sponsorship.become_a_sponsor": "Stát se sponzorem",
"sponsorship.every_bit_helps": "Každý haléř se počítá, a oceňujeme všechny příspěvky.",
"sponsorship.every_bit_helps": "Každá koruna se počítá, a oceňujeme všechny příspěvky.",
"sponsorship.silver_sponsors": "Stříbrní sponzoři",
"sponsorship.silver_sponsors_text": "<strong>Stříbrní sponzoři</strong> jsou ti, co přispěli Mastodonu částkou od $40 do $99 (892–2 206 Kč).",
"sponsorship.sponsors": "Sponsoři",
"sponsorship.sponsors": "Sponzoři",
"sponsorship.sponsors_of_mastodon": "Sponzoři Mastodonu",
"sponsorship.sponsors_text": "<strong>Sponsoři</strong> jsou ti, co přispěli Mastodonu částkou od $10 to $39 (223–867 Kč).",
"sponsorship.sponsors_text": "<strong>Sponzoři</strong> jsou ti, co přispěli Mastodonu částkou od $10 to $39 (223–867 Kč).",
"sponsorship.support_the_project": "Podpořte projekt",
"sponsorship.thanks_to": "Mastodon je <strong>svobodný, otevřený software</strong>. Nepoužíváme reklamy, monetizaci ani venture kapitál. <strong>Vaše příspěvky přímo podporují plnočasový vývoj projektu</strong>. Děkujeme následujícím lidem a společnostem:",
"title": "Vracíme vám sociální sítě do rukou - Projekt Mastodon",
......@@ -82,10 +82,10 @@
"wizard.filters.sysadmin": "sysadmin",
"wizard.filters.writer": "spisovatel",
"wizard.find_twitter_friends": "Najděte své přátele z Twitteru",
"wizard.hint2": "Jediné, co potřebujete k registraci, je vybrat si server. Tak jako když si vytváříte e-mail, jeden ze serverů bude hostovat váš účet a bude součástí vaší identity.",
"wizard.hint2": "Jediné, co potřebujete k registraci, je vybrat si server. Tak jako když si vytváříte e-mail, bude jeden ze serverů hostovat váš účet a bude součástí vaší identity.",
"wizard.hint3": "Tyto servery jsou provozovány nezávislými organizacemi a mohou mít různou politiku moderování. Pokud si nejste jistý/á, který si vybrat, můžete zkusit toto tlačítko.",
"wizard.hint5": "Pamatujte, můžete sledovat a hovořit s kýmkoliv z jakéhokoliv serveru, bez ohledu na váš výběr!",
"wizard.sign_up": "Registrovat",
"wizard.sign_up": "Registrujte se",
"wizard_row.stability.awful": "Otřesný",
"wizard_row.stability.intermittent": "Nestabilní",
"wizard_row.stability.stable": "Stabilní",
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment