Commit 5f99342a authored by marcin mikołajczak's avatar marcin mikołajczak 💔

Update Polish translation

Signed-off-by: marcin mikołajczak's avatarmarcin mikołajczak <me@mkljczk.pl>
parent 7deca08e
......@@ -3,6 +3,8 @@
"apps.paid": "Płatne",
"browse_apps.lead": "Możesz korzystać z Mastodona za pośrednictwem jednej z tych aplikacji!",
"browse_apps.title": "Przeglądaj aplikacje",
"covenant_banner.text": "Promujemy wyłącznie serwery, które zobowiązały się do moderowania treści <strong>rasistowskich, seksistowskich i transfobicznych</strong>.",
"covenant_banner.learn_more": "Dowiedz się więcej o tych zasadach i jak wysłać swój serwer",
"credits.branding": "Branding",
"credits.branding_text": "Pobierz logo, ikony i słonie",
"credits.color_scheme": "Schemat kolorów Mastodona",
......@@ -35,6 +37,7 @@
"home.read_the_docs": "Przeczytaj dokumentację",
"home.sponsored_by": "Projekt sponsorowany przez",
"home.tagline3": "Śledź znajomych i poznawaj nowych spośród ponad {count} miliona osób. Publikuj co chcesz: odnośniki, zdjęcia, tekst, filmy… To wszystko na platformie należącej do społeczności i wolnej od reklam.",
"home.view_all_sponsors": "Zobacz wszystkich sponsorów",
"how_it_works.future": "Mastodon jest gotowy na przyszłość",
"how_it_works.future_text": "Dzięki ustandaryzowanym protokołom, do sieci nie należą tylko serwery Mastodona. Jeżeli pojawi się lepsze oprogramowanie, będzie ono współpracować z tą samą siecią.",
"how_it_works.network": "Sieć interoperacyjna",
......@@ -63,31 +66,29 @@
"sponsorship.thanks_to": "Mastodon jest <strong>wolnym i otwartoźródłowym oprogramowaniem</strong>. Nie ma tu reklam ani monetyzacji. <strong>Dotacje pomagają w utrzymaniu projektu</strong>. Podziękowania dla następujących osób i firm:",
"title": "Sieć społecznościowa znowu w Twoich rękach – projekt Mastodon",
"wizard.empty": "Brak wyników… przynajmniej na razie!",
"wizard.filter.adult_content_creator": "twórcą treści dla dorosłych",
"wizard.filter.furry": "„futrzakiem”",
"wizard.filter.humor": "humorystą",
"wizard.filter.journalist": "dziennikarzem",
"wizard.filters.academia": "Środowiska akademickie",
"wizard.filters.activism": "Aktywizm",
"wizard.filters.art": "Sztuka",
"wizard.filters.books": "Książki",
"wizard.filters.gaming": "Gry",
"wizard.filters.music": "Muzyka",
"wizard.filters.sports": "Sport",
"wizard.filters.technology": "Technologie",
"wizard.filter.adult": "Treści dla dorosłych",
"wizard.filter.all_languages": "Wszystkie języki",
"wizard.filter.category": "Kategoria: ",
"wizard.filter.food": "Jedzenie",
"wizard.filter.furry": "„Futrzaki”",
"wizard.filter.general": "Ogólne",
"wizard.filter.humor": "Humor",
"wizard.filter.journalism": "Dziennikarstwo",
"wizard.filter.language": "Język: ",
"wizard.filter.lgbt": "LGBTQ+",
"wizard.filter.poc_aa": "Afroamerykaninem",
"wizard.filters.academia": "w środowisku akademickim",
"wizard.filters.activist": "aktywistą",
"wizard.filters.artist": "artystą",
"wizard.filters.dev": "programistą",
"wizard.filters.gamer": "graczem",
"wizard.filters.i_am": "Jestem ",
"wizard.filters.i_speak": "Mówię w ",
"wizard.filters.musician": "muzykiem",
"wizard.filters.reader": "miłośnikiem książek",
"wizard.filters.sports_fan": "fanem sportu",
"wizard.filters.sysadmin": "administratorem systemów",
"wizard.filters.writer": "pisarzem",
"wizard.find_twitter_friends": "Znajdź znajomych z Twittera",
"wizard.filter.poc_aa": "Afroamerykanie",
"wizard.filter.regional": "Regionalne",
"wizard.hint2": "Aby zarejestrować się, wystarczy wybrać serwer. To tak jak rejestracja adresu e-mail, jeden serwer będzie hostował Twoje konto i zostanie częścią Twojej nazwy.",
"wizard.hint3": "Te serwery są prowadzone przez niezależne organizacje i mogą mieć różne zasady moderacji. Jeżeli nie wiesz który wybrać, użyj tego przycisku.",
"wizard.hint5": "Pamiętaj – niezależnie od wyboru, możesz śledzić i rozmawiać z osobami z dowolnego serwera!",
"wizard.sign_up": "Zarejestruj się",
"wizard_row.stability.awful": "Okropna",
"wizard_row.stability.intermittent": "Średnia",
"wizard_row.stability.stable": "Dobra",
"wizard_card.join": "Dołącz",
"wizard_row.user_count": "{label} {count, plural, one {użytkownik} few {użytkownicy} many {użytkowników} other {użytkowników}}"
}
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment