Commit 72518164 authored by Eugen Rochko's avatar Eugen Rochko

Update src/Sponsorship.js

parent 353d6f93
......@@ -17,6 +17,7 @@ import sponsorMoneyPug from './assets/sponsors/moneypug.png';
import sponsorHostdon from './assets/sponsors/hostdon.png';
import sponsorWritersPerHour from './assets/sponsors/writersperhour.jpg';
import sponsorEdusson from './assets/sponsors/edusson.png';
import sponsorMiniTool from './assets/sponsors/minitool.png';
import noAvatar from './assets/sponsors/32x32.png';
import avatarVJ from './assets/sponsors/vj.png';
......@@ -55,9 +56,9 @@ const goldSponsors = [
{ href: 'https://easydns.com/', src: sponsorEasyDNS, alt: 'easyDNS' },
{ href: 'https://www.vpsserver.com/', src: sponsorVPSServer, alt: 'VPS Server' },
{ href: 'https://moneypug.co.uk/', src: sponsorMoneyPug, alt: 'Money Pug' },
{ href: 'https://hostdon.jp', src: sponsorHostdon, alt: 'Hostdon.jp' },
{ href: 'https://writersperhour.com/', src: sponsorWritersPerHour, alt: 'Writers Per Hour' },
{ href: 'https://edusson.com/write-my-essay-online', src: sponsorEdusson, alt: 'write my essay for me' },
{ href: 'https://www.partitionwizard.com/', src: sponsorMiniTool, alt: 'MiniTool Partition Wizard' },
];
const silverSponsors = [
......@@ -66,7 +67,6 @@ const silverSponsors = [
{ name: 'Blaine Cook' },
{ href: 'https://switchvpn.net/', src: avatarSwitchVPN, name: 'Switch VPN' },
{ href: 'https://clay.global/', src: avatarClay, name: 'Clay' },
{ href: 'https://edureviewer.com/', src: avatarEduReviewer, name: 'Edu Reviewer' },
{ href: 'https://www.signomatic.com.au/', name: 'Signomatic.com.au' },
{ href: 'https://identi.ca/evan', src: avatarEvan, name: 'Evan Prodromou' },
{ href: 'https://marozed.ma', src: avatarEmpresso, name: 'Agence web Marozed' },
......@@ -78,14 +78,11 @@ const silverSponsors = [
{ name: 'Martin Seeger' },
{ href: 'https://dtp-mstdn.jp', src: avatarNoellabo, name: 'noellabo' },
{ href: 'https://paperleaf.ca/', src: avatarPaperLeaf, name: 'PaperLeaf' },
{ href: 'https://craftresumes.com/', src: avatarCraftResumes, name: 'CraftResumes' },
{ href: 'https://www.pickfu.com/', src: avatarPickfu, name: 'PickFu' },
{ href: 'https://www.traders-insurance.com/', src: avatarTradersInsurance, name: 'Traders Insurance' },
{ href: 'https://www.whatisseo.com/', src: avatarVJ, name: 'VJ' },
{ href: 'https://www.takeshape.io/', src: avatarTakeShape, name: 'TakeShape' }, // OpenCollective
{ href: 'https://mastodon.social/@vashio', name: '@vashio', src: avatarVashio, nofollow: true },
{ href: 'https://theenhancedmale.com', name: 'The Enhanced Male', nofollow: true },
{ href: 'https://1234.as', name: '1234.as (中文实例)', nofollow: true },
];
const Sponsorship = () => (
......@@ -132,28 +129,27 @@ const Sponsorship = () => (
<div className='sponsors-list--names'>
<Scrollbars style={{ height: 500 }} renderThumbVertical={renderThumb}>
<ul className='highlighted'>
<li>Moritz Heiber</li>
<li>Nolan Lawson</li>
<li>Ken Naishtat</li>
<li>Great Scott Gadgets</li>
<li>@mecab</li>
<li>Sho Kusano</li>
<li>Masto.host</li>
<li>'@mecab</li>
<li>Brion Vibber</li>
<li>G Berton Latamore</li>
<li>Andrei Petcu</li>
<li>Local Librarian</li>
<li>Great Scott Gadgets</li>
<li>Joyce Mayorga</li>
<li>Ken Naishtat</li>
<li>Local Librarian</li>
<li>Masto.host</li>
<li>Moritz Heiber</li>
<li>Nolan Lawson</li>
<li>Sho Kusano</li>
</ul>
<ul>
<li>_</li>
<li>Abdul Rahman</li>
<li>Akihiko Odaki</li>
<li>Al</li>
<li>Anticrisis</li>
<li>Austin Putman</li>
<li>Bal</li>
<li>Baptiste Lemoine</li>
<li>Bheesham Persaud</li>
<li>C J Silverio</li>
<li>Charles Hutchins</li>
......@@ -165,7 +161,6 @@ const Sponsorship = () => (
<li>Deborah Goldsmith</li>
<li>Dominic Hopf</li>
<li>Donovan Finch</li>
<li>Drew Williams</li>
<li>Ellen Teapot</li>
<li>Evan DiBiase</li>
<li>Grant Stavely</li>
......@@ -175,6 +170,7 @@ const Sponsorship = () => (
<li>Igor Ferreira</li>
<li>Irick Corwal</li>
<li>itsumonotakumi</li>
<li>Jacqueline Button</li>
<li>James Valleroy</li>
<li>Jan Krutisch</li>
<li>Jean-Luc Geering</li>
......@@ -188,6 +184,7 @@ const Sponsorship = () => (
<li>Josephine Pedersen</li>
<li>Josh</li>
<li>Julie Moronuki</li>
<li>kalyan</li>
<li>Kenneth Ken Sugar</li>
<li>Kevin Sonney</li>
<li>Kevin Yank</li>
......@@ -203,7 +200,7 @@ const Sponsorship = () => (
<li>Matt Meier</li>
<li>Matt Ulman</li>
<li>Matthieu Herrb</li>
<li>Mikayla Hutchinson</li>
<li>Mikayla</li>
<li>Miki Habryn</li>
<li>Naomi Alderman</li>
<li>Nate Borland</li>
......@@ -221,16 +218,16 @@ const Sponsorship = () => (
<li>Sam Herlapuut</li>
<li>Sandro Hawke</li>
<li>Satsuki Yanagi</li>
<li>Solar Anamnesis</li>
<li>Soundrapandian Ravichandran</li>
<li>Steve Streza</li>
<li>Szmozsánszky István "Flaki"</li>
<li>TARIK F AJAMI</li>
<li>Ted</li>
<li>tiansheng li</li>
<li>Timothy Wood</li>
<li>Tom Adriaenssen</li>
<li>Tom Lowenthal</li>
<li>Walter Ebert</li>
<li>Wil Kie</li>
<li>Wladimir</li>
<li>Wolfgang @vilbi</li>
<li>Zaki</li>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment