Commit 8ddc04be authored by Eugen Rochko's avatar Eugen Rochko

Merge branch 'i18n-cs' into 'master'

I18n: Update Czech translation 馃嚚馃嚳

See merge request mastodon/joinmastodon!75
parents 49bf26af 287a20c1
......@@ -135,7 +135,7 @@ class Wizard extends React.PureComponent {
{ value: '', text: intl.formatMessage(messages.all_languages) },
{ value: 'ar', text: '丕賱毓乇亘賷丞' },
{ value: 'ca', text: 'Catal脿' },
{ value: 'cs', text: '膶esky' },
{ value: 'cs', text: '膶e拧tina' },
{ value: 'cy', text: 'Cymraeg' },
{ value: 'de', text: 'Deutsch' },
{ value: 'en', text: 'English' },
......@@ -151,7 +151,7 @@ class Wizard extends React.PureComponent {
{ value: 'pl', text: 'Polski' },
{ value: 'pt', text: 'Portugu锚s' },
{ value: 'ru', text: '袪褍褋褋泻懈泄' },
{ value: 'sk', text: 'Slovensky' },
{ value: 'sk', text: 'Sloven膷ina' },
{ value: 'sq', text: 'Shqip' },
{ value: 'tr', text: 'T眉rk莽e' },
{ value: 'zh', text: '涓枃' },
......
......@@ -3,6 +3,8 @@
"apps.paid": "Placen谩",
"browse_apps.lead": "Mastodon m暖啪ete pou啪铆vat s jakoukoliv z t臎chto aplikac铆!",
"browse_apps.title": "Prozkoumejte aplikace",
"covenant_banner.text": "Uv谩d铆me pouze servery, kter茅 se zav谩zaly k aktivn铆mu moderov谩n铆 proti <strong>rasismu, sexismu a transfobii</strong>.",
"covenant_banner.learn_more": "Zjist臎te v铆ce o t茅to politice nebo jak zde nechat uv茅st sv暖j vlastn铆 server.",
"credits.branding": "Branding",
"credits.branding_text": "St谩hn臎te si loga, ikony a slony",
"credits.color_scheme": "Barevn茅 sch茅ma Mastodonu",
......@@ -35,6 +37,7 @@
"home.read_the_docs": "P艡e膷铆st dokumentaci",
"home.sponsored_by": "Projekt sponzoruj铆",
"home.tagline3": "Sledujte sv茅 p艡谩tele a objevuje nov茅 mezi v铆ce ne啪 {count} mil. lid铆. Publikujte cokoliv, co chcete: odkazy, obr谩zky, text 膷i videa. To v拧e na platform臎, kterou vlastn铆 komunita a je bez reklam.",
"home.view_all_sponsors": "Zobrazit v拧echny",
"how_it_works.future": "Mastodon je p艡ipraven媒 na budoucnost",
"how_it_works.future_text": "D铆ky standardn铆m protokol暖m nen铆 s铆钮 omezena na servery Mastodonu. Pokud se objev铆 lep拧铆 software, m暖啪e pokra膷ovat se stejn媒m soci谩ln铆m grafem.",
"how_it_works.network": "S铆钮 je interoperabiln铆",
......@@ -63,29 +66,30 @@
"sponsorship.thanks_to": "Mastodon je <strong>svobodn媒, otev艡en媒 software</strong>. Nepou啪铆v谩me reklamy, monetizaci ani venture kapit谩l. <strong>Va拧e p艡铆sp臎vky p艡铆mo podporuj铆 plno膷asov媒 v媒voj projektu</strong>. D臎kujeme n谩sleduj铆c铆m lidem a spole膷nostem:",
"title": "Vrac铆me v谩m soci谩ln铆 s铆t臎 do rukou - Projekt Mastodon",
"wizard.empty": "沤谩dn茅 v媒sledky鈥 prozat铆m!",
"wizard.filter.adult_content_creator": "tv暖rce obsahu pro dosp臎l茅",
"wizard.filter.furry": "furry",
"wizard.filter.humor": "humorista",
"wizard.filter.journalist": "novin谩艡",
"wizard.filter.adult_content": "Obsah pro dosp臎l茅",
"wizard.filter.all_languages": "V拧echny jazyky",
"wizard.filter.category": "Kategorie: ",
"wizard.filter.furry": "Furry",
"wizard.filter.general": "Obecn茅",
"wizard.filter.humor": "Humor",
"wizard.filter.journalism": "沤urnalistika",
"wizard.filter.language": "Jazyk: ",
"wizard.filter.lgbt": "LGBTQ+",
"wizard.filter.poc_aa": "Afroameri膷an",
"wizard.filters.academia": "akademik",
"wizard.filters.activist": "aktivista",
"wizard.filters.artist": "um臎lec",
"wizard.filters.dev": "v媒voj谩艡",
"wizard.filters.gamer": "hr谩膷 videoher",
"wizard.filters.i_am": "Jsem ",
"wizard.filters.i_speak": "Mluv铆m ",
"wizard.filters.musician": "hudebn铆k",
"wizard.filters.reader": "milovn铆k knih",
"wizard.filters.sports_fan": "fanou拧ek sportu",
"wizard.filters.sysadmin": "sysadmin",
"wizard.filters.writer": "spisovatel",
"wizard.filter.poc_aa": "Afroameri膷an茅",
"wizard.filters.academia": "Akademick茅 prost艡ed铆",
"wizard.filters.activism": "Aktivismus",
"wizard.filters.art": "Um臎n铆",
"wizard.filters.books": "Knihy",
"wizard.filters.gaming": "Hran铆",
"wizard.filters.music": "Hudba",
"wizard.filters.sports": "Sport",
"wizard.filters.technology": "Technologie",
"wizard.find_twitter_friends": "Najd臎te sv茅 p艡谩tele z Twitteru",
"wizard.hint2": "Jedin茅, co pot艡ebujete k registraci, je vybrat si server. Tak jako kdy啪 si vytv谩艡铆te e-mail, bude jeden ze server暖 hostovat v谩拧 煤膷et a bude sou膷谩st铆 va拧铆 identity.",
"wizard.hint3": "Tyto servery jsou provozov谩ny nez谩visl媒mi organizacemi a mohou m铆t r暖znou politiku moderov谩n铆. Pokud si nejste jisti, kter媒 si vybrat, m暖啪ete zkusit toto tla膷铆tko.",
"wizard.hint5": "Pamatujte, m暖啪ete sledovat a hovo艡it s k媒mkoliv z jak茅hokoliv serveru, bez ohledu na v谩拧 v媒b臎r!",
"wizard.sign_up": "Registrujte se",
"wizard_card.join": "P艡ipojit se",
"wizard_row.stability.awful": "Ot艡esn媒",
"wizard_row.stability.intermittent": "Nestabiln铆",
"wizard_row.stability.stable": "Stabiln铆",
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment