Commit df6158f9 authored by Eugen Rochko's avatar Eugen Rochko

Update src/Sponsorship.js

parent 0738e325
...@@ -130,134 +130,105 @@ const Sponsorship = () => ( ...@@ -130,134 +130,105 @@ const Sponsorship = () => (
</ul> </ul>
<ul> <ul>
<li>_</li>
<li>Akihiko Odaki</li>
<li>Al</li>
<li>Anticrisis</li>
<li>Ash</li>
<li>Austin Putman</li>
<li>Bal</li>
<li>Baptiste Lemoine</li>
<li>Bheesham Persaud</li>
<li>C J Silverio</li>
<li>Charles Hutchins</li>
<li>Chris Hanson</li>
<li>Chris Zelenak</li> <li>Chris Zelenak</li>
<li>Ted</li>
<li>Irick Corwal</li>
<li>Christopher Kruse</li> <li>Christopher Kruse</li>
<li>Philip James</li> <li>Clinton Freeman</li>
<li>Josef Kenny</li> <li>danny.zukou</li>
<li>Leif Halldor Asgeirsson</li>
<li>Ellen Teapot</li>
<li>Austin Putman</li>
<li>halcy</li>
<li>David Yip</li> <li>David Yip</li>
<li>ティン・ルーフ</li> <li>Deborah Goldsmith</li>
<li>C J Silverio</li> <li>Drew Williams</li>
<li>Paul Meier</li> <li>Ellen Teapot</li>
<li>Miki Habryn</li> <li>Evan DiBiase</li>
<li>Matthieu Herrb</li> <li>Grant Stavely</li>
<li>Igor Ferreira</li> <li>Graywind</li>
<li>Olivia Mossberg</li> <li>Hau Ngo</li>
<li>Chris Johnson</li>
<li>Sajith Sasidharan</li>
<li>Aaron Williamson</li>
<li>Kenneth Ken Sugar</li>
<li>Joe McLaughlin</li>
<li>Hideki Yamamoto</li> <li>Hideki Yamamoto</li>
<li>Paul Lindner</li> <li>Igor Ferreira</li>
<li>Irick Corwal</li>
<li>Isao Sugimoto</li>
<li>itsumonotakumi</li>
<li>James Valleroy</li>
<li>James Wright</li>
<li>Jan Krutisch</li>
<li>Jen Savage</li>
<li>Jesse Olson</li> <li>Jesse Olson</li>
<li>Zaki</li> <li>Jin Shiiba</li>
<li>Richard Minerich</li> <li>Joe McLaughlin</li>
<li>nobody</li> <li>John Newberger</li>
<li>Nicolai Schwarz</li> <li>Jon Dubovsky</li>
<li>Nemecle</li> <li>Jonas Wisser</li>
<li>Jonathan Cremin</li>
<li>Josef Kenny</li>
<li>Josephine Pedersen</li> <li>Josephine Pedersen</li>
<li>Manesh Pillai</li> <li>Josh</li>
<li>3xv</li> <li>Julie Moronuki</li>
<li>Alexander Zillion</li> <li>Kenneth Ken Sugar</li>
<li>fairenoughschroedinger</li> <li>Kevin Hoctor</li>
<li>Yoshiki Kato</li>
<li>Rufus</li>
<li>Harukasan</li>
<li>Charles Hutchins</li>
<li>Laurent Joubert</li>
<li>Local Librarian</li>
<li>Kevin Sonney</li> <li>Kevin Sonney</li>
<li>Lady Errant</li> <li>Kevin Yank</li>
<li>Bram</li>
<li>Masaya Imai</li>
<li>Konosuke Furuhata</li> <li>Konosuke Furuhata</li>
<li>Sandro Hawke</li>
<li>Koya Matsuo</li> <li>Koya Matsuo</li>
<li>Osamu Miyake</li> <li>Landy Manderson</li>
<li>Solar Anamnesis</li> <li>Laurent Joubert</li>
<li>Bheesham Persaud</li> <li>Laurie Voss</li>
<li>Akihiko Odaki</li> <li>Leif Halldor Asgeirsson</li>
<li>Max</li> <li>Local Librarian</li>
<li>Niko Autio</li>
<li>James Valleroy</li>
<li>Drew Williams</li>
<li>A bowl of creamy tomato soup</li>
<li>Clinton Freeman</li>
<li>jeremy gray</li>
<li>itsumonotakumi</li>
<li>Spencer Alves</li>
<li>Al</li>
<li>peter hessler</li>
<li>Ruben</li>
<li>_</li>
<li>tiansheng li</li>
<li>Szmozsánszky István "Flaki"</li>
<li>Jon Dubovsky</li>
<li>Lon Hohberger</li> <li>Lon Hohberger</li>
<li>Waldo</li>
<li>Jen Savage</li>
<li>lrvick</li> <li>lrvick</li>
<li>Wolfgang @vilbi</li> <li>Manesh Pillai</li>
<li>Wladimir</li> <li>Masaya Imai</li>
<li>Jonas Wisser</li>
<li>Matt Ulman</li> <li>Matt Ulman</li>
<li>Deborah Goldsmith</li> <li>Matthieu Herrb</li>
<li>Mikayla Hutchinson</li>
<li>Miki Habryn</li>
<li>Mrpdub247</li>
<li>Naomi Alderman</li>
<li>Nate Borland</li>
<li>Nemecle</li>
<li>Nican</li>
<li>Nicolas Morel</li> <li>Nicolas Morel</li>
<li>Timothy Wood</li> <li>nosuchbinary</li>
<li>Laurie Voss</li> <li>Osamu Miyake</li>
<li>Pablo Meier</li>
<li>Patrick Quinn-Graham</li>
<li>Paul Lindner</li>
<li>peter hessler</li>
<li>Philip James</li>
<li>Philippe Hausler</li> <li>Philippe Hausler</li>
<li>Joe Rosensteel</li> <li>Piotr Krygier</li>
<li>Nate Borland</li> <li>Richard Minerich</li>
<li>Jan Krutisch</li> <li>Ruben</li>
<li>Michael Lamers</li> <li>Rufus</li>
<li>Michael Ellis</li> <li>Sajith Sasidharan</li>
<li>Chris Hanson</li> <li>Sam Herlapuut</li>
<li>Kimberly Horne</li> <li>Sandro Hawke</li>
<li>rootfs.ext2.gz</li> <li>Satsuki Yanagi</li>
<li>Grant Stavely</li> <li>Solar Anamnesis</li>
<li>Evan DiBiase</li>
<li>Ben Cohen</li>
<li>Rob Napier</li>
<li>Steve Streza</li> <li>Steve Streza</li>
<li>Thijs van der Vossen</li> <li>Szmozsánszky István "Flaki"</li>
<li>TARIK F AJAMI</li>
<li>Ted</li>
<li>tiansheng li</li>
<li>Timothy Wood</li>
<li>Tom Adriaenssen</li> <li>Tom Adriaenssen</li>
<li>Din of In</li> <li>Tom Lowenthal</li>
<li>Jeff McLeman</li>
<li>Naomi Alderman</li>
<li>mangochutney</li>
<li>Aria Buckles</li>
<li>Walter Ebert</li> <li>Walter Ebert</li>
<li>Wladimir</li>
<li>Wolfgang @vilbi</li>
<li>Wolfgang Dudda</li> <li>Wolfgang Dudda</li>
<li>Jonathan Cremin</li> <li>Zaki</li>
<li>Josh</li>
<li>nosuchbinary</li>
<li>Mikayla Hutchinson</li>
<li>Abraham Hmiel</li>
<li>Kevin Hoctor</li>
<li>Jonathan Gerlach</li>
<li>Patrick Quinn-Graham</li>
<li>John Newberger</li>
<li>Anticrisis</li>
<li>YUKIMOCHI</li>
<li>Nican</li>
<li>Tom Lowenthal</li>
<li>R</li>
<li>TARIK F AJAMI</li>
<li>twisterghost</li>
<li>Satsuki Yanagi</li>
<li>Baptiste Lemoine</li>
<li>Caroline Brix</li>
<li>John McAvey</li>
<li>Kevin Yank</li>
<li>Ash</li>
<li>Gerriet Selent</li>
<li>Gabe Kangas</li>
</ul> </ul>
</Scrollbars> </Scrollbars>
</div> </div>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment