Commit a90fc195 authored by Eugen Rochko's avatar Eugen Rochko

Merge branch 'mobile-layout' into 'master'

Responsive fixes for mobile

See merge request !1
parents 78c5583b 5b8a4c94
Pipeline #31 passed with stages
in 0 seconds
This diff is collapsed.
{
"version": 3,
"mappings": "AAAQ,0GAAkG;AAClG,yEAAiE;AAkBzE;;;EAGE;AAEF;;;;;;;;;;;;wBAYyB;EACvB,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,IAAI,EAAE,OAAO;EACb,cAAc,EAAE,QAAQ;;AAG1B,iDAAiD;AACjD;0CAC2C;EACzC,OAAO,EAAE,KAAK;;AAGhB,IAAK;EACH,WAAW,EAAE,CAAC;EACd,UAAU,EAAE,UAAU;EACtB,cAAc,EAAE,kBAAkB;EAClC,qBAAqB,EAAE,MAAM;EAC7B,gBAAgB,EAAE,IAAI;;AAGxB,MAAO;EACL,UAAU,EAAE,IAAI;;AAGlB,aAAc;EACZ,MAAM,EAAE,IAAI;;AAGd;iBACkB;EAChB,OAAO,EAAE,EAAE;EACX,OAAO,EAAE,IAAI;;AAGf,KAAM;EACJ,eAAe,EAAE,QAAQ;EACzB,cAAc,EAAE,CAAC;;AAGnB,CAAE;EACA,OAAO,EAAE,CAAC;;AAGZ,IAAK;EACH,UAAU,EAAE,UAAU;EACtB,WAAW,EAAE,oBAAoB;EACjC,cAAc,EAAE,kBAAkB;EAClC,gBAAgB,EAhFP,OAAO;EAiFhB,KAAK,EAlFI,OAAO;EAmFhB,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,WAAW,EAAE,GAAG;;AAGlB,UAAW;EACT,SAAS,EA7EK,KAAK;EA8EnB,MAAM,EAAE,MAAM;EAEd,oCAAqC;IAJvC,UAAW;MAKP,OAAO,EAAE,MAAM;;AAInB,OAAQ;EACN,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,eAAe,EAAE,aAAa;EAE9B,oCAAqC;IANvC,OAAQ;MAOJ,SAAS,EAAE,IAAI;MACf,eAAe,EAAE,MAAM;MACvB,aAAa,EAAE,IAAI;EAGrB,UAAG;IACD,UAAU,EAAE,IAAI;IAEhB,aAAG;MACD,OAAO,EAAE,YAAY;MACrB,cAAc,EAAE,MAAM;IAGxB,YAAE;MACA,OAAO,EAAE,IAAI;MACb,eAAe,EAAE,MAAM;MACvB,WAAW,EAAE,MAAM;MAEnB,KAAK,EA1HA,OAAO;MA2HZ,eAAe,EAAE,IAAI;MACrB,OAAO,EAAE,SAAS;MAClB,WAAW,EAAE,IAAI;MACjB,UAAU,EAAE,kBAAqB;MACjC,WAAW,EAAE,wBAAwB;MACrC,WAAW,EAAE,GAAG;MAChB,SAAS,EAAE,IAAI;MAEf,uCAAkB;QAChB,KAAK,EArIF,OAAO;QAsIV,UAAU,EAAE,kBAAoB;MAGlC,kBAAQ;QACN,KAAK,EA3IF,IAAI;QA6IP,sBAAI;UACF,KAAK,EAAE,IAAI;UACX,MAAM,EAAE,IAAI;UACZ,OAAO,EAAE,CAAC;UACV,QAAQ,EAAE,QAAQ;UAClB,cAAc,EAAE,MAAM;UACtB,GAAG,EAAE,GAAG;UACR,IAAI,EAAE,KAAK;QAGb,wBAAQ;UACN,mBAAmB,EAAE,WAAW;UAEhC,4BAAI;YACF,OAAO,EAAE,CAAC;IAMlB,2BAAiB;MACf,YAAY,EAAE,CAAC;IAGjB,0BAAgB;MACd,aAAa,EAAE,CAAC;;AAKtB,MAAO;EACL,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,CAAC;EAEV,cAAU;IACR,OAAO,EAAE,EAAE;IACX,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,UAAU,EAAE,8BAA8B;IAC1C,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,KAAK,EAAE,KAAK;IACZ,MAAM,EAAE,KAAK;IACb,OAAO,EAAE,EAAE;IACX,GAAG,EAAE,KAAK;IACV,IAAI,EAAE,KAAK;IACX,cAAc,EAAE,IAAI;IAEpB,oCAAqC;MAZvC,cAAU;QAaN,OAAO,EAAE,IAAI;EAKf,oBAAU;IACR,GAAG,EAAE,KAAK;;AAKhB,MAAO;EACL,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,OAAO,EAAE,MAAM;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EAEjB,UAAI;IACF,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,SAAS,EAAE,KAAK;IAChB,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,MAAM,EAAE,MAAM;IACd,aAAa,EAAE,IAAI;EAGrB,SAAG;IACD,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,WAAW,EAAE,GAAG;IAChB,KAAK,EAvNE,OAAO;IAwNd,WAAW,EAAE,CAAC;EAGhB,oCAAqC;IApBvC,MAAO;MAqBH,WAAW,EAAE,IAAI;MAEjB,SAAG;QACD,SAAS,EAAE,IAAI;;AAKrB,eAAgB;EACd,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,MAAM,EAAE,OAAO;EAEf,kBAAG;IACD,UAAU,EAAE,UAAU;IACtB,KAAK,EAAE,GAAG;IACV,IAAI,EAAE,QAAQ;IACd,OAAO,EAAE,MAAM;IACf,aAAa,EAAE,IAAI;IAEnB,oCAAqC;MAPvC,kBAAG;QAQC,KAAK,EAAE,IAAI;IAGb,yBAAO;MACL,OAAO,EAAE,KAAK;MACd,UAAU,EAAE,OAAqB;MACjC,aAAa,EAAE,WAAW;MAC1B,KAAK,EAAE,IAAI;MACX,MAAM,EAAE,KAAK;MACb,eAAe,EAAE,IAAI;MACrB,WAAW,EAAE,GAAG;MAChB,eAAe,EAAE,KAAK;IAGxB,2BAAS;MACP,MAAM,EAAE,IAAI;IAGd,qBAAG;MACD,KAAK,EAAE,IAAI;MACX,WAAW,EAAE,+BAA+B;MAC5C,QAAQ,EAAE,QAAQ;MAClB,cAAc,EAAE,MAAM;MACtB,GAAG,EAAE,GAAG;MACR,SAAS,EAAE,gBAAgB;MAC3B,UAAU,EAAE,MAAM;MAClB,SAAS,EAAE,IAAI;MACf,WAAW,EAAE,IAAI;MACjB,OAAO,EAAE,IAAI;IAGf,uCAAqB;MACnB,OAAO,EAAE,IAAI;MACb,UAAU,EAAE,OAAqB;MACjC,aAAa,EAAE,WAAW;MAC1B,SAAS,EAAE,IAAI;MACf,cAAc,EAAE,OAAO;MACvB,WAAW,EAAE,IAAI;MAEjB,+CAAQ;QACN,KAAK,EAAE,IAAI;QAEX,sDAAO;UACL,WAAW,EAAE,GAAG;UAChB,KAAK,EAzRJ,OAAsB;QA4RzB,iDAAE;UACA,eAAe,EAAE,IAAI;UACrB,KAAK,EAAE,OAAO;UAEd,mDAAE;YACA,WAAW,EAAE,OAAO;MAK1B,4CAAK;QACH,KAAK,EAAE,KAAK;QACZ,KAAK,EAxSF,OAAsB;MA2S3B,gDAAS;QACP,UAAU,EAAE,IAAI;QAChB,KAAK,EAAE,IAAI;QACX,MAAM,EAAE,IAAI;QACZ,QAAQ,EAAE,MAAM;QAChB,aAAa,EAAE,QAAQ;;AAM/B,iBAAkB;EAChB,UAAU,EAAE,IAAI;;AAIhB,aAAK;EACH,SAAS,EAAE,KAAK;EAChB,MAAM,EAAE,MAAM;AAGhB,WAAG;EACD,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,KAAK,EAxUE,OAAO;EAyUd,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,WAAW,EAAE,OAAO;EACpB,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAElB,mBAAU;IACR,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,OAAO,EAAE,EAAE;IACX,UAAU,EAAE,iBAAkB;IAC9B,KAAK,EAAE,KAAK;IACZ,MAAM,EAAE,CAAC;IACT,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,IAAI,EAAE,GAAG;IACT,GAAG,EAAE,CAAC;IACN,SAAS,EAAE,gBAAgB;AAI/B,WAAG;EACD,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,KAAK,EA9VE,OAAO;EA+Vd,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,WAAW,EAAE,OAAO;EACpB,UAAU,EAAE,MAAM;AAGpB,WAAG;EACD,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,OAAO;EACpB,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,KAAK,EA7WE,OAAO;AAgXhB,mBAAW;EACT,KAAK,EAjXE,OAAO;EAkXd,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,WAAW,EAAE,iBAAkB;EAC/B,YAAY,EAAE,IAAI;EAClB,WAAW,EAAE,KAAK;EAClB,cAAc,EAAE,GAAG;EACnB,aAAa,EAAE,IAAI;EAEnB,gCAAa;IACX,aAAa,EAAE,CAAC;AAIpB,UAAE;EACA,KAAK,EAjYE,OAAO;EAkYd,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,WAAW,EAAE,MAAM;EACnB,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,OAAO,EAAE,IAAI;AAGf,UAAE;EACA,KAAK,EAAE,OAAsB;AAG/B,YAAI;EACF,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,MAAM,EAAE,MAAM;EACd,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,UAAU,EAAE,gCAAgC;AAG9C,qBAAa;EACX,aAAa,EAAE,IAAI;AAGrB,yBAAiB;EACf,KAAK,EAAE,IAAI;AAGb,WAAG;EACD,UAAU,EAAE,MAAM;AAGpB,WAAG;EACD,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,aAAa,EAAE,IAAI;AAGrB,cAAM;EACJ,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,KAAK,EA1aE,OAAO;EA2ad,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EAEjB,sBAAU;IACR,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,OAAO,EAAE,YAAY;IACrB,kBAAkB,EAAE,UAAU;IAC9B,UAAU,EAAE,UAAU;IACtB,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,WAAW,EAAE,KAAK;IAClB,UAAU,EAAE,KAAK;IACjB,WAAW,EAAE,GAAG;IAChB,aAAa,EAAE,IAAI;IACnB,OAAO,EAAE,OAAO;AAKlB,0BAAW;EACT,UAAU,EAAE,GAAG;EACf,UAAU,EAAE,MAAM;EAElB;8BACE;IACA,KAAK,EA/bF,OAAsB;AAoc/B,eAAS;EACP,OAAO,EAAE,MAAM;EAEf,4BAAa;IACX,UAAU,EAAE,IAAI;IAChB,aAAa,EAAE,CAAC;;AAKtB,OAAQ;EACN,cAAc,EAAE,IAAI;EAEpB,cAAO;IACL,UAAU,EAAE,IAAI;IAEhB,gBAAE;MACA,KAAK,EArdA,OAAsB;MAsd3B,eAAe,EAAE,IAAI;;AAK3B,UAAW;EACT,QAAQ,EAAE,MAAM;EAChB,aAAa,EAAE,IAAI;EAEnB,YAAE;IACA,KAAK,EAAE,OAAsB;IAC7B,OAAO,EAAE,YAAY;IACrB,MAAM,EAAE,iBAA+B;IACvC,OAAO,EAAE,SAAS;IAClB,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,WAAW,EAAE,GAAG;IAChB,eAAe,EAAE,IAAI;EAGvB,sBAAY;IACV,KAAK,EAAE,IAAI;EAGb,sBAAY;IACV,KAAK,EAAE,KAAK;;AAIhB,WAAY;EACV,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,eAAe,EAAE,MAAM;EACvB,aAAa,EAAE,IAAI;EAEnB,cAAG;IACD,IAAI,EAAE,QAAQ;IACd,OAAO,EAAE,MAAM;EAGjB,aAAE;IACA,KAAK,EAAE,OAAsB;IAC7B,OAAO,EAAE,YAAY;IACrB,MAAM,EAAE,iBAA+B;IACvC,OAAO,EAAE,SAAS;IAClB,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,WAAW,EAAE,GAAG;IAChB,eAAe,EAAE,IAAI;EAGvB,uBAAY;IACV,KAAK,EAvgBE,OAAsB;EA0gB/B,qBAAU;IACR,YAAY,EAAE,OAAsB;;AAIxC,WAAY;EACV,UAAU,EA9gBD,OAAO;EA+gBhB,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,OAAO,EAAE,IAAI;EAEb,cAAG;IACD,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,WAAW,EAAE,GAAG;IAChB,aAAa,EAAE,IAAI;IACnB,KAAK,EAAE,IAAI;EAGb,aAAE;IACA,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,aAAa,EAAE,IAAI;EAGrB,eAAM;IACJ,WAAW,EAAE,GAAG;IAChB,KAAK,EApiBE,OAAO;IAqiBd,UAAU,EAAE,IAAI;IAChB,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,UAAU,EAAE,4BAA4B;IACxC,WAAW,EAAE,OAAO;IACpB,OAAO,EAAE,YAAY;IACrB,UAAU,EAAE,MAAM;IAClB,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,eAAe,EAAE,IAAI;IACrB,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,OAAO,EAAE,QAAQ;IACjB,MAAM,EAAE,MAAM;IACd,MAAM,EAAE,CAAC;IACT,MAAM,EAAE,OAAO;IAEf,yBAAY;MACV,OAAO,EAAE,QAAQ;MACjB,MAAM,EAAE,cAAc;MACtB,UAAU,EAAE,WAAW;MACvB,WAAW,EAAE,GAAG;MAChB,KAAK,EAAE,IAAI;IAGb,oCAAqC;MAzBvC,eAAM;QA0BF,aAAa,EAAE,IAAI;;AAKzB,MAAO;EACL,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,eAAe,EAAE,IAAI;EACrB,eAAe,EAAE,GAAG;EACpB,iBAAiB,EAAE,SAAS;EAC5B,mBAAmB,EAAE,SAAS;EAC9B,UAAU,EAAE,IAAI;EAEhB,eAAS;IACP,OAAO,EAAE,IAAI;EAGf,SAAG;IACD,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,WAAW,EAAE,GAAG;IAChB,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,KAAK,EAAE,IAAI;EAGb,QAAE;IACA,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,SAAS,EAAE,IAAI",
"sources": ["style.scss"],
"names": [],
"file": "style.css"
}
\ No newline at end of file
{"version":3,"sourceRoot":"","sources":["style.scss"],"names":[],"mappings":"AAAQ;AACA;AAkBR;AAAA;AAAA;AAAA;AAKA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;EAaE;EACA;EACA;EACA;EACA;;;AAGF;AACA;AAAA;EAEE;;;AAGF;EACE;EACA;EACA;EACA;EACA;;;AAGF;EACE;;;AAGF;EACE;;;AAGF;AAAA;EAEE;EACA;;;AAGF;EACE;EACA;;;AAGF;EACE;;;AAGF;EACE;EACA;EACA;EACA,kBA/ES;EAgFT,OAjFS;EAkFT;EACA;EACA;;;AAGF;EACE,WA5Ec;EA6Ed;;AAEA;EAJF;IAKI;;;;AAIJ;EACE;EACA;EACA;EACA;;AAEA;EANF;IAOI;IACA;IACA;;;AAGF;EACE;;AAEA;EACE;EACA;;AAGF;EACE;EACA;EACA;EAEA,OAzHK;EA0HL;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;;AAEA;EACE,OApIG;EAqIH;;AAGF;EACE,OA1IG;;AA4IH;EACE;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;;AAGF;EACE;;AAEA;EACE;;AAMR;EACE;;AAGF;EACE;;;AAKN;EACE;EACA;EACA;;AAEA;EACE;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;;AAEA;EAZF;IAaI;;;AAKF;EACE;;;AAKN;EACE;EACA;;AAEA;EACE;EACA;EACA;EACA;;AAGF;EACE;EACA;EACA,OApNO;EAqNP;;AAGF;EAlBF;IAmBI;;EAEA;IACE;;;;AAKN;EACE;EACA;EACA;;AAEA;EACE;EACA;EACA;EACA;EACA;;AAEA;EAPF;IAQI;;;AAGF;EACE;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;;AAEA;EAZF;IAaI;;;AAIJ;EACE;;AAGF;EACE;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;;AAGF;EACE;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;;AAEA;EACE;;AAEA;EACE;EACA,OAxRC;;AA2RH;EACE;EACA;;AAEA;EACE;;AAKN;EACE;EACA,OAvSG;;AA0SL;EACE;EACA;EACA;EACA;EACA;;;AAMR;EACE;;;AAIA;EACE;EACA;;AAGF;EACE;EACA;EACA;EACA,OAvUO;EAwUP;EACA;EACA;EACA;;AAEA;EACE;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;;AAIJ;EACE;EACA;EACA;EACA,OA7VO;EA8VP;EACA;EACA;;AAGF;EACE;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA,OA5WO;;AA+WT;EACE,OAhXO;EAiXP;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;;AAEA;EACE;;AAIJ;EACE,OAhYO;EAiYP;EACA;EACA;EACA;EACA;;AAGF;EACE;;AAGF;EACE;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;;AAGF;EACE;;AAGF;EACE;;AAGF;EACE;;AAGF;EACE;EACA;;AAGF;EACE;EACA;EACA,OAzaO;EA0aP;EACA;;AAEA;EACE;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;;AAKF;EACE;EACA;;AAEA;AAAA;EAEE,OA9bG;;AAmcT;EACE;;AAEA;EACE;EACA;;;AAKN;EACE;;AAEA;EACE;;AAEA;EACE,OApdK;EAqdL;;;AAKN;EACE;EACA;;AAEA;EACE;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;;AAGF;EACE;;AAGF;EACE;;;AAIJ;EACE;EACA;EACA;EACA;;AAEA;EACE;EACA;;AAEA;EAJF;IAKI;;;AAIJ;EACE;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;;AAGF;EACE,OA3gBO;;AA8gBT;EACE;;;AAIJ;EACE,YAlhBS;EAmhBT;EACA;EACA;;AAEA;EACE;EACA;EACA;EACA;EACA;;AAGF;EACE;EACA;EACA;EACA;;AAGF;EACE;EACA,OAxiBO;EAyiBP;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;;AAEA;EACE;EACA;EACA;EACA;EACA;;AAGF;EAzBF;IA0BI;;;;AAKN;EACE;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;EACA;EAEA;;AAEA;EACE;;AAGF;EACE;EACA;EACA;EACA;EACA;;AAGF;EACE;EACA","file":"style.css"}
\ No newline at end of file
......@@ -38,7 +38,6 @@ time, mark, audio, video {
margin: 0;
padding: 0;
border: 0;
font-size: 100%;
font: inherit;
vertical-align: baseline;
}
......@@ -109,7 +108,7 @@ body {
@media screen and (max-width: 600px) {
flex-wrap: wrap;
justify-content: center;
margin-bottom: 30px;
margin-bottom: 15px;
}
ul {
......@@ -203,15 +202,13 @@ body {
.intro {
text-align: center;
padding: 90px 0;
padding-top: 20px;
padding: 20px 0 90px;
img {
display: block;
max-width: 140px;
height: auto;
margin: 0 auto;
margin-bottom: 30px;
margin: 0 auto 30px;
}
h1 {
......@@ -222,7 +219,7 @@ body {
}
@media screen and (max-width: 600px) {
padding-top: 20px;
padding: 0 0 40px;
h1 {
font-size: 28px;
......@@ -247,27 +244,29 @@ body {
}
.cover {
display: block;
display: flex;
background: lighten($darkest, 4%);
border-radius: 4px 4px 0 0;
width: 100%;
height: 220px;
height: auto;
min-height: 220px;
text-decoration: none;
font-weight: 600;
background-size: cover;
justify-content: center;
@media screen and (max-width: 600px) {
min-height: 125px;
}
}
.overlay {
height: 100%;
align-self: center;
}
h2 {
color: #fff;
text-shadow: 1px 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.35);
position: relative;
vertical-align: middle;
top: 50%;
transform: translateY(-50%);
text-align: center;
font-size: 26px;
line-height: 1.58;
......@@ -505,13 +504,18 @@ body {
}
.pagination {
display: -ms-flexbox;
display: flex;
justify-content: center;
margin-bottom: 30px;
margin: 0 0 30px;
li {
flex: 0 0 auto;
padding: 0 15px;
@media screen and (max-width: 600px) {
padding: 0 5px;
}
}
a {
......@@ -588,11 +592,13 @@ body {
.panel {
display: block;
border-radius: 4px;
background: #000;
text-decoration: none;
background-size: 60%;
background-color: #000;
background-size: 60%;
background-repeat: no-repeat;
background-position: top right;
text-align: left;
.overlay {
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment