Commit e9f38d7e authored by Marcin Mikołajczak's avatar Marcin Mikołajczak

Polish translations I made some time ago

Signed-off-by: 's avatarMarcin Mikołajczak <me@m4sk.in>
parent 40b5a236
......@@ -16,3 +16,6 @@ pygmentsStyle = "dracula"
[languages.ja]
languageName = "日本語"
weight = 2
[languages.pl]
languageName = "Polski"
weight = 3
\ No newline at end of file
---
title: "Why we must oppose the new copyright directive"
subtitle: "It's pretty bad"
description: "A committee of members of the European Parliament have voted to approve Article 11 and Article 13, which pose a risk to the decentralization of the web and freedom of creative expression."
date: 2018-06-25
draft: false
author: gargron
......@@ -16,7 +17,11 @@ tags:
- copyright
---
A committee of members of the European Parliament [have voted to approve Article 11 and Article 13](https://www.bbc.com/news/technology-44546620), which pose a risk to the decentralization of the web and freedom of creative expression.<!--more-->
Polish translation is available: [Dlaczego musimy sprzeciwić się nowej dyrektywie o prawie autorskim]({{< relref path="2018-06-25_Why-we-must-oppose-the-new-EU-copyright-directive" lang="pl" >}})
---
A committee of members of the European Parliament [have voted to approve Article 11 and Article 13](https://www.bbc.com/news/technology-44546620), which pose a risk to the decentralization of the web and freedom of creative expression.
Article 11 is commonly known as the Link Tax, wherein linking to public pages may become illegal if the link displays a content preview using OpenGraph tags included by the page authors; Article 13 mandates that all user submissions must go through a content filter to detect copyright violations.
......
---
title: "Dlaczego musimy sprzeciwić się nowej dyrektywie o prawie autorskim"
description: "Komisja składająca się z członków [głosowała za przyjęciem Artykułu 11 i 13](https://www.bbc.com/news/technology-44546620), które tworzą zagrożenie dla decentralizacji sieci i wolności ekspresji twórczej."
date: 2018-06-25
draft: false
author: gargron
resources:
- name: hero
src: hero.jpg
categories:
- Op-Ed
tags:
- mastodon
- eu
- gdpr
- copyright
---
Ten wpis jest tłumaczeniem wpisu [Eugena Rochko](https://mastodon.social/@Gargron) pt. [Why we must oppose the new copyright directive]({{< relref path="2018-06-25_Why-we-must-oppose-the-new-EU-copyright-directive" lang="en" >}}). Proszę o zgłaszanie [mi](https://101010.pl/@m4sk1n) uwag dotyczących tłumaczenia, jeżeli takie wystąpią.
---
Komisja składająca się z członków [głosowała za przyjęciem Artykułu 11 i 13](https://www.bbc.com/news/technology-44546620), które tworzą zagrożenie dla decentralizacji sieci i wolności ekspresji twórczej.
Artykuł 11 znany jako „podatek od linków”, według którego umieszczanie odnośników do publicznych stron może być nielegalne, jeżeli zawierają one podgląd zawartości z użyciem tagów OpenGraph umieszczanych tam przez autorów stron. Artykuł 13 postanawia, że wszystkie treści wysyłane przez użytkowników muszą przechodzić przez filtr zawartości, aby wykrywać naruszenia praw autorskich.
W lipcu odbędzie się szersze głosowanie nad tą dyrektywą w Parlamencie Europejskim. Oba artykuły wpływają na sposób, w jaki działa Mastodon. Oto dlaczego musimy się sprzeciwić się ich przyjęciu:
### Wykrywanie zawartości nie jest wiarygodne
Znane systemy identyfikacji treści takie jak używany na YohTube często prowadzą do błędnego usunięcia treści. Czasami mogą wykryć cichą muzykę, niesłyszalna dla ludzi lub film grający w tle. Mogą przypadkowo zablokować domenę publiczną lub twórczość przeobrażoną, przy czym nie wykryją już utworów o podwyższonej wysokości lub obróconych w poziomie filmów. Ludzie będą wnosić roszczenia do treści, których nie posiadają, a właściwi twórcy będą musieli udowadniać, że to oni posiadają prawa do wysłania ich. **To zaszkodzi wolności wyrażania siebie i pozbawi nas kreatywnej różnorodności.**
Już dzisiaj YouTube traci na tym, nawet bez Artykułu 13. Wydaje Ci się, że DMCA i demonetyzacja są złe? **Odmowy będą dokonywane w czasie wysyłania, wszędzie.**
### Mniejsi gracze vs. filtrowanie treści
Choć wielkie platformy społecznościowe takie jak Twitter, Tumblr, Facebook i GitHub będą mogły zainwestować w technologie wymagane do wykrywania naruszeń praw autorskich, inni nie zawsze będą mogli. W Internecie jest wiele innych miejsc: sekcje komentarzy na blogach, fora, imageboardy i oczywiście — serwery Mastodona. **Strony prowadzone nie dla zysku, tworzone przez osoby prywatne i małe organizacje nie będą mogły spełnić tych wymogów.** Wymaga to nie tylko zainwestowania w technologię, ale i dostępu do bazy treści objętej prawami autorskimi do skanowania.
Może to doprowadzić do powstania nowych dostawców usług filtrujących naruszenia, centralizacji skanowania treści, która nie tylko dodaje do całości kolejny czynnik finansowy, ale też **tworzy ogromne zagrożenie dla prywatności zbierając wszystkie wpisy z różnych platform w jednym miejscu.** Nie musisz wierzyć w szpiegowanie przez rząd, wystarczy pomyśleć o wyciekach danych takich jak Equifax.
### Internet jest nie tylko dla wielkich platform
Często wydaje się, że kiedy UE uchwala regulacje dotyczące Internetu, myślą tylko o wielkich graczach takich jak Facebook, Twitter, Google i Amazon. Kiedy w Niemczech pojawił się „podatek od linków”, Google udało się wynegocjować bezpłatną umowę z wydawcami, ponieważ gdy treści są wykluczone z Google, są w zasadzie wyrzucone poza nawias. Zgadnijcie jednak, kto nie byłby w stanie wynegocjować takiej umowy? Tak, mniejsza konkurencja dla Google.
Podobnie, RODO spowodowało panikę wśród mniejszych stron i usług sieciowych z powodu obawy przed karą pieniężną, powodując wiele wyłączeń stron spowodowanych niepewnością. Nie musieli panikować ci, w których skierowane było to prawo — ci, którzy najbardziej naruszali naszą prywatność. Mogą oni pozwolić oni sobie na zatrudnienie wielu prawników i osób, które pozwolą im na dostosowanie się do nowego prawa.
Naturą regulacji prawnych jest odcięcie mniejszych graczy, co nie zawsze jest złe. Chcesz, aby jakość wody i jedzenia była regulowana, nie chcesz pozostawić tego amatorom. Prywatność w Internecie jest z pewnością ważna, więc wydaje się, że RODO również zajęło odpowiednie miejsce. Jednak takie regulacje umacniają największe firmy na rynku i musisz zapytać siebie — czy konglomeraty, których model biznesowy opiera się na wykorzystywaniu słabości Internetu są czymś, co powinno utrwalić się na zawsze?
Firmy, które osiągnęły sukces w Internecie doszły do tego tylko dlatego, że Internet był zdecentralizowany i każdy mógł pojawić się na rynku bez ograniczeń. Nie uważam jednak, aby osiągnęły szczyt tego, co jest możliwe.
**Musimy utrzymać zdecentralizowaną sieć przy życiu i sprzeciwić się Artykułowi 11 i 13.**
Więcej zasobów:
- [Skontaktuj się ze swoimi europosłami](https://saveyourinternet.eu/)
- [Napisz e-mail do swoich europosłów](https://act1.openmedia.org/savethelink)
- [Zobacz, kto głosował za ograniczeniem Internetu](https://juliareda.eu/2018/06/not-giving-up/)
- Więcej w: [Let’s Fight Automated Filtering… and Web Centralisation!](https://www.laquadrature.net/en/node/10560) (w języku angielskim)
\ No newline at end of file
---
title: "Mastodon quick start guide"
description: "So you want to join Mastodon and get tooting. Great! Here's how to dive straight in."
date: 2018-08-27
draft: false
author: nico
......@@ -12,7 +13,11 @@ tags:
- mastodon
---
So you want to join Mastodon and get tooting. Great! Here's how to dive straight in.<!--more-->
Polish translation is available: [Przewodnik po Mastodonie]({{< relref path="2018-08-21_Mastodon-101" lang="pl" >}})
---
So you want to join Mastodon and get tooting. Great! Here's how to dive straight in.
### Let's start with the basics. What is this?
......
This diff is collapsed.
......@@ -14,6 +14,10 @@ tags:
- mastodon
---
Polish translation is available: [Mastodon 2.7]({{< relref path="2019-01-19_Mastodon-2.7" lang="pl" >}})
---
The fresh release of Mastodon brings long-overdue improvements to discoverability of content and the administration interface, as well as a large number of bug fixes and extra polish.
The 2.7 release consists of **376 commits** by **36 contributors** since October 31, 2018. For line-by-line attributions, you can peruse the [changelog file][changelog], and for a historically complete list of contributors and translators, you can refer to the [authors file][authors], both included in the release.
......
---
title: Mastodon 2.7
subtitle: "Wyróżnienia z listy zmian"
description: "W tym wydaniu: nowy katalog profilów, nowy poradnik, nowa publiczna strona hashtagów i więcej narzędzi moderacyjnych"
date: 2019-01-20
draft: false
author: gargron
resources:
- name: hero
src: hero.png
categories:
- New Features
tags:
- mastodon
---
Ten wpis jest tłumaczeniem wpisu [Eugena Rochko](https://mastodon.social/@Gargron) [Mastodon 2.7]({{< relref path="2019-01-19_Mastodon-2.7" lang="en" >}}). Proszę o zgłaszanie [mi](https://101010.pl/@m4sk1n) uwag dotyczących tłumaczenia, jeżeli takie wystąpią.
Świeże wydanie Mastodona przynosi długo oczekiwane usprawnienia możliwości poznawania treści i interfejsu administracyjnego, wraz z dużą liczbą poprawek i ulepszeń.
Wydanie 2.7 zawiera **376 commitów** od **36 współautorów** od 31 października 2018. Aby dowiedzieć się, kto dokonał danej zmiany, możesz przejrzeć [plik listy zmian][changelog], a jeżeli chcesz zobaczyć kompletną listę autorów i tłumaczy, możesz odnieść się do [pliku authors][authors]. Oba są dołączone do tego wydania.
[changelog]: https://github.com/tootsuite/mastodon/blob/v2.7.0/CHANGELOG.md
[authors]: https://github.com/tootsuite/mastodon/blob/v2.7.0/AUTHORS.md
{{< figure src="Screenshot_2019-01-19 Explore Mastodon.png" caption="Katalog profilów na mastodon.social" >}}
Jedną z nowych funkcji jest **katalog profilów** do którego możesz się zapisać. Katalog pozwala na spojrzenie na najbardziej aktywnych twórców na danym serwerze Mastodona i filtrowanie ich na podstawie hashtagów znajdujących się w ich opisach. Dzięki temu, możesz odnaleźć osoby o podobnych zainteresowań bez konieczności przeglądania publicznej osi czasu, możesz nawet znaleźć osoby warte śledzenia z innych instancji bez konieczności rejestracji i lurkowania!
{{< figure src="Screenshot_2019-01-19 Mastodon (Dev).png" caption="Poradnik wyjaśniający osie czasu" >}}
**Poradnik**, który widzą użytkownicy po rejestracji został opracowany na nowo. Od teraz, zamiast opisywać szczegóły domyślnego interfejsu, skupia się on na głównych założeniach Mastodona, na których opiera się jego interfejs. Do tego, zawiera kolorowe ilustracje. Poza tym, ładuje się teraz trochę szybciej, ponieważ nie jest oknem modalnym nachodzącym na interfejs, a ładuje się *przed* interfejsem.
{{< figure src="Screenshot_2019-01-19 catstodon.png" caption="Publiczna strona hashtagu #catstodon" >}}
**Publiczne strony hashtagów** bardziej efektywnie wykorzystują przestrzeń ekranu, układając wpisy w masonry grid, zamiast szerokiej kolumny. Publiczna strona hashtagów nie jest częścią interfejsu używanego przez zalogowanych użytkowników – jest stroną skupioną na niezarejestrowanych przeglądających.
2.7 zawiera **nowy system ostrzeżeń moderacyjnych**dla Mastodona. Poprzednio użytkownicy dowiadywali się, że ich konto zostało wyłączone lub zawieszone tylko za pośrednictwem ogólnej wiadomości o błędzie przy próbie uzyskania dostępu do konta, a teraz moderatorzy mogą poinformować użytkowników o podjętych działaniach. Nawet jeżeli nie podejmą żadnego działania, mogą oni wysłać oficjalne ostrzeżenie dostarczane wiadomością e-mail, widoczne dla inncyh moderatorów w interfejsie moderacyjnym. Moderatorzy mogą przekazać w tych wiadomościach dowolne dodatkowe informacje. Ponieważ przyczyny takich działań często są podobne, istnieje system pozwalający na zapisywanie szablonów, których mogą używać moderatorzy, zamiast ręcznego pisania takich samych wiadomości za każdym razem.
Oczywiście, ponieważ cięzko jest uogólniać, a niektórych trolli i spamboty najlepiej powstrzymać, kiedy nie wiedzą że zostały powstrzymane, ten system powiadomień może zostać wyłączony w konkretnych sytuacjach.
{{< figure src="Screenshot_2019-01-19 TheKinrar mastodon xyz - Mastodon.png" caption="Interfejs administracyjny dla zdalnych kont" >}}
Interfejs moderacyjny dla kont i instancji również został opracowany na nowo. Konta wyświetlają najważniejsze liczby w prostej do odczytania siatce. Niektóre nieprzydatne informacje zostały usunięte, a takie jak data rejestracji użytkownika lub użytkownik, który wysłał mu zaproszenie zostały dodane. W przypadku kont z innych serwerów, możesz spojrzeć na listę lokalnych użytkowników którzy je śledzą.
{{< figure src="Screenshot_2019-01-19 Federation - Mastodon.png" caption="Interfejs administracyjny dla znanych serwerów" >}}
Interfejs administracyjny dla znanych serwerów i zablokowane domeny zostały połączone w jedno miejsce. Poza wyświetlaniem liczby znanych kont z danego serwera, możesz dowiedzieć się, ile kont jest śledzonych z Twojego serwera, ile z nich śledzi Twoich użytkowników, ilu zostało zablokowanych lub zgłoszonych i ile miejsca zajmują załączniki multimedialne z tego serwera.
Twórcy aplikacji ucieszą się na wiadomość, że wydanie 2.7 wporwadziło **API dla rejestracji**. Dzięki implementacji tego API, aplikacje mogą przyjmować rejestracje od ich użytkowników, zamiast kierować ich do przeglądarki. Użytkownik który zarejestruje się przez aplikację wciąż będzie musiał otworzyć potwierdzającą wiadomość e-mail, ale będzie ona zawierała odnośnik, który będzie mógł zostać otwarty przez aplikację, a kiedy konto zostanie zaktywowane, aplikacja będzie już uwierzytelniona i gotowa do działania.
Narzędzie wiersza poleceń przeznaczone do zarządzania serwerem Mastodona – `tootctl` (wymawiane „toot control”) otrzymało kilka nowych poleceń. Od czasu powstania Mastodona, niektórzy utworzyli strony zbierające statystyki dotyczące znanych im serwerów Msatodona, oczywiście, te liczby zawsze będą się trochę różniły i ciężko jest określić, w jaki sposób są zbierane. Od teraz, możesz skanować sieć Mastodona z własnego urządzenia aby poznawać serwery i zbierać statystyki dot. korzystania z Mastodona używając polecenia `tootctl domains crawl`.
Po uruchomieniu tego polecenia na własnym urządzeniu, uzyskałem następujące liczby: **2251** aktywnych serwerów Mastodona, **1,882,838** zarejestrowanych użytkowników, **172,041** aktywnych użytkowników i **21,537** nowych rejestracji w pierwszym tygodniu stycznia 2019.
Kolejnym nowym poleceniem jest `tootctl accounts follow`, dzięki któremu wszyscy użytkownicy serwera zaczynają śledzić określone konto. W ramach przypomnienia, domyślnie użytkownicy Mastodona śledzą swojego administratora, dzięki czemu otrzymują ważne ogłoszenia, oraz zapełnia się ich główna oś czasu. To polecenie przydaje się w rzadkich sytuacjach, kiedy administrator potrzebuje zmienić coś na ich kontach.
> Aby dowiedzieć się więcej o poleceniu `tootctl`, dodaj do niego `--help`, np. `tootctl domains crawl --help`
To nie wszystko co zostało dodane w tym wydaniu – jest wiele drobnych usprawnień, takich jak możliwość eksportowania list i zablokowanych domen do pliku CSV, suwak głośności dla filmów, możliwość śledzenia wielu hashtagów w tej samej kolumnie, usprawniona osbługa emoji, lepsze zabezpieczenie przed spamem dzięki sprawdzaniu MX i jeszcze więcej.
### Podsumowanie
**Współautorzy tego wydania:** [0xflotus](https://github.com/0xflotus), [Aditoo17](https://github.com/Aditoo17), [ariasuni](https://github.com/ariasuni), [ashleyhull-versent](https://github.com/ashleyhull-versent), [BenLubar](https://github.com/BenLubar), [chr-1x](https://github.com/chr-1x), [Esteth](https://github.com/Esteth), [fwenzel](https://github.com/fwenzel), [Gargron](https://github.com/Gargron), [hinaloe](https://github.com/hinaloe), [jomo](https://github.com/jomo), [kedamaDQ](https://github.com/kedamaDQ), [Kjwon15](https://github.com/Kjwon15), [m4sk1n](https://github.com/m4sk1n), [mayaeh](https://github.com/mayaeh), [mbugowski](https://github.com/mbugowski), [moritzheiber](https://github.com/moritzheiber), [noellabo](https://github.com/noellabo), [nolanlawson](https://github.com/nolanlawson), [pawelngei](https://github.com/pawelngei), [pointlessone](https://github.com/pointlessone), [Quenty31](https://github.com/Quenty31), [remram44](https://github.com/remram44), [renatolond](https://github.com/renatolond), [Reverite](https://github.com/Reverite), [shrft](https://github.com/shrft), [Sir-Boops](https://github.com/Sir-Boops), [sumdog](https://github.com/sumdog), [tachyons](https://github.com/tachyons), [ThibG](https://github.com/ThibG), [tmm576](https://github.com/tmm576), [ykzts](https://github.com/ykzts), [ysksn](https://github.com/ysksn), [yukimochi](https://github.com/yukimochi), [zunda](https://github.com/zunda)
**Tłumacze tego wydania:** adrianbblk, Alix D. R., Antonis, avndp, azenet, Branko Kokanovic, Burekz Finezt, ButterflyOfFire, carl morris, codl, Daniel, Eirworks, Enol P., Ivan Pleva, Jaz-Michael King, Jeong Arm, jeroenpraat, koyu, Kristijan Tkalec, Kumasun Morino, lilo, Lorem Ipsum, Marcin Mikołajczak, Marek Ľach, Masoud Abkenar, mayaeh, Muhammad Nur Hidayat (MNH48), Mélanie Chauvel, osapon, Osoitz, Quenti2, Quentí, Ranjith Tellakula, Rasmus Sæderup, Renato "Lond" Cerqueira, rscmbbng, spla, Vanege, Xose M., 小鳥遊まりあ
Jak zawsze, chciałbym podziękować wszystkim którzy dokonali wkładu w to wydanie, [wszystkim sponsorującym ten projekt][sponsors] na [Patreonie][patreon] i wszystkim korzystającym z tej sieci! 🐘
[sponsors]: https://joinmastodon.org/sponsors
[patreon]: https://patreon.com/mastodon
### Zasoby
- [Pełna lista zmian](https://github.com/tootsuite/mastodon/releases/tag/v2.7.0)
- [Dokumentacja dla użytkowników](https://docs.joinmastodon.org/pl/usage/basics/)
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment