post-installation.md 5.58 KB
Newer Older
1
---
2 3
title: Kroki po instalacji
description: Co zrobić po zakończeniu instalacji Mastodona
4 5 6 7 8 9
menu:
  docs:
    parent: administration
    weight: 3
---

10
## Korzystanie z interfejsu wiersza poleceń
11

12
Interfejs wiersza poleceń Mastodona jest plikiem wykonywalnym o nazwie `tootctl` znajdującym się w katalogu `bin` wewnątrz głównego katalogu Mastodona. Musisz określić, którego środowiska chcesz używać określając zmienną środowiskową `RAILS_ENV`. Jeżeli nie jesteś programistą korzystającą z urządzenia lokalnie, musisz użyć `RAILS_ENV=production`. Jeżeli masz pewność, że nigdy nie będziesz potrzebować innego środowiska, możesz dodać je dla ułatwienia do pliku `.bashrc`, np.:
13 14 15 16 17

```bash
echo "export RAILS_ENV=production" >> ~/.bashrc
```

18
Jeżeli tak zrobisz, nie będziesz musiał(-a) uwzględniać go cały czas. W przeciwnym razie, wywołania `tootctl` będą wyglądały tak, zakładająć że kod Mastodona znajduje się w katalogu `/home/mastodon/live`:
19 20 21 22 23 24

```bash
cd /home/mastodon/live
RAILS_ENV=production bin/tootctl help
```

25 26
## Tworzenie konta administratora
### W przeglądarce
27

28
Po zarejestrowaniu się w przeglądarce, musisz użyć wiersza poleceń aby nadać nowo utworzonemu kontu prawa administratora. Załóżmy, że Twoja nazwa użytkownika to `alice`:
29 30 31 32 33

```bash
RAILS_ENV=production bin/tootctl accounts update alice --role admin
```

34
### W wierszu poleceń
35

36
Możesz utworzyć nowe konto używając interfejsu wiersza poleceń.
37 38 39 40 41 42 43 44 45

```bash
RAILS_ENV=production bin/tootctl accounts create \
  alice \
  --email alice@example.com \
  --confirmed \
  --role admin
```

46
W terminalu pojawi się wygenerowane losowo hasło.
47

48
## Wypełnianie informacji o serwerze
49

50
Po zalogowaniu się, przejdź na stronę **Ustawienia strony**. Mimo braku technicznego wymogu wypełnienia tych informacji, są one istotne dla użytkowników.
51

52 53 54 55 56 57
|Ustawienie|Opis|
|----------|----|
|Nazwa użytkownika do kontaktu|Twoja nazwa użytkownika, aby inni mogli wiedzieć, do kogo należy serwer|
|Służbowy adres e-mail|Twój adres e-mail, aby osoby które nie mogą się zalogować lub nie mają konta mogły się z Tobą skontaktować|
|Opis instancji|Dlaczego ten serwer powstał? Dla kogo jest on przeznaczony? Co czyni go wyjątkowym?|
|Niestandardowy opis strony|Możesz tu umieścić różnego rodzaju informacje, ale zalecane jest umieszczenie **zasad**|
58

59
Po wypełnieniu tych pól, naciśnij „Zapisz zmiany”.
60

61
## Ustawienie regularnych kopii zapasowych (nieobowiązkowe, choć nie do końca)
62

63
W przypadku rzeczywistego zastosowania, upewnij się że będziesz wykonywać kopie zapasowe serwera Mastodona.
64 65
For any real-world use, you should make sure to regularly backup your Mastodon server.

66
### Omówienie
67 68 69

Things that need to be backed up in order of importance:

70 71 72 73
1. Baza danych PostgreSQL
2. Tajne klucze aplikacji z pliku `.env.production` lub odpowiadającego mu
3. Pliki wysłane przez użytkowników
4. Baza danych Redis
74

75
### Tryby awaryjne
76

77
Istnieją dwa rodzaje niepowodzeń przed którymi większość osób choni się: awaria sprzętu, taka jak uszkodzenie danych na dysku i błąd oprogramowania lub człowieka, taki jak przypadkowe usunięcie części danych. W tej dokumentacji omówiony zostaje tylko pierwszy przypadek.
78

79
Utrata bazy danych PostgreSQL to najgorsza możliwość. Mastodon przechowuje tam wszystkie ważne dane. Jeżeli baza danych zniknie, wraz z nią znikną wszystkie konta i wpisy z Twojego serwera.
80

81
Jeżeli utracisz tajne klucze aplikacji, część funkcji Mastodona przestanie działać użytkownikom, zostaną wylogowani, uwierzytelnianie dwuetapowe nie będzie dostępne i subskrypcje Web Push API przestaną działać.
82

83
Jeżeli utracisz pliki wysłane przez użytkowników, znikną awatary, zdjęcia nagłówka i załączniki multimedialne, ale Mastodon wciąż *będzie* działać.
84

85
Utrata bazy danych Redis jest prawie bezbolesna: jedyne nieodwracalne dane to kolejki Sidekiq i zaplanowane ponowne próby nieudanych zadań. Strumienie list i osi czasu są przechowywane przez Redis, ale mogą zostać wygenerowane ponownie z użyciem tootctl.
86

87
Najlepsze kopie zapasowe to te na innym urządzeniu niż to, na którym uruchomiony jest Mastodon. Dla przykładu, jeżeli serwer spłonie, a dysk twardy wybuchnie, kopie zapasowe przechowywane na nim nie będą mogły zostać użyte…
88

89
### Kopia zapasowa tajnych kodów
90

91
Są one najprostsze do zabezpieczenia, ponieważ nigdy się nie zmieniają. Musisz tylko przechowywać `.env.production` w bezpiecznym miejscu.
92

93
### Kopia zapasowa PostgreSQL
94

95
PostgreSQL jest zagrożony utratą danych w wyniku utraty prądu, uszkodzeń dysku twardego i nieudanych migracji. Z tego powodu, zalecane jest tworzenie od czasu do czasu kopii zapasowej używając `pg_dump` lub `pg_dumpall`.
96

97
Gdy ważna jest dostępność w każdym momencie, możesz używać replikacji przez strumieniowanie, aby mieć drugi serwer PostgreSQL z zawsze aktualnymi danymi i móc przełączyć się na niego, jeżeli jeden serwer przestanie działać.
98

99
### Kopia zapasowa plików wysyłanych przez użytkowników
100

101
Jeżeli korzystasz z zewnętrznego dostawcy object storage takiego jak Amazon S3, Google Cloud lub Wasabi, nie musisz przejmować się tworzeniem kopii zapasowych. Te firmy są odpowiedzialne za radzenie sobie z awariami sprzętu.
102

103
Jeżeli przechowujesz pliki lokalnie, od Ciebie zależy, czy będziesz tworzyć kopie coraz większego katalogu `public/system`, gdzie domyślnie przechowywane są wysyłane pliki.
104

105
### Kopia zapasowa Redis
106

107
Tworzenie kopii zapasowej Redis jest proste. Redis regularnie zapisuje wszystko w `/var/lib/redis/dump.rdb`, jedynym pliku który powinieneś(-naś) gdzieś przechowywać.