privacy.md 3.21 KB
Newer Older
1
---
2 3
title: Prywatność
overview: Omówienie funkcji dotyczących prywatności na Mastodonie i ich skutków
4 5 6 7 8 9
menu:
  docs:
    parent: usage
    weight: 3
---

10
## Poziomy prywatności
11

12 13 14 15 16 17
|Poziom|Publiczna oś czasu|Odnośnik bezpośredni|Widok profilu|Osi czasu|
|------|:----------------:|:------------------:|:-----------:|:-------:|
|Publiczny|{{< yes >}}|{{< yes >}}|{{< yes >}}|{{< yes >}}|
|Niewypisany|{{< no >}}|{{< yes >}}|{{< yes >}}|{{< yes >}}|
|Tylko dla śledzących|{{< no >}}|{{< no >}}|{{< no >}}|{{< yes >}}|
|Bezpośrednio|{{< no >}}|{{< no >}}|{{< no >}}|{{< no >}}|
18

19
Niezależnie od poziomu, każdy wspomniany użytkownik może zobaczyć wiadomość w powiadomieniach.
20

21
**Nie udostępniaj niebezpiecznych i wrażliwych informacji używając bezpośrednich wiadomości**. Mastodon nie jest aplikacją do szyfrowanych połączeń taką jak Signal i Wire, administrator bazy danych serwera nadawcy i odbiorcy ma dostęp do tekstu. Używaj ich z taką ostrożnością, jak prywatnych wiadomości na forach, Discordzie i Twitterze.
22

23
## Blokada konta
24

25
Aby mieć kontrolę nad tym, kto zobaczy wpisy tylko dla śledzących, musisz zablokować swoje konto – w innym przypadku, kazdy może zacząć Cię obserwować, aby zobaczyć Twoje starsze wpisy. Zablokowanie konta na Mastodonie dodaje krok autoryzacji do procesu śledzenia.
26

27
Po zablokowaniu konta, zanim ktoś będzie mógł zacząć Cię śledzić, otrzymasz prośbę o możliwość śledzenia, którą możesz przyjąć lub odrzucić.
28

29
Pamiętaj, że prywatność na Mastodonie odnosi się do poszczególnych kont, nie całego konta – nie istnieje sposób na natychmiastowe uczynienie wszystkich starszych wpisów prywatnymi.
30

31 32
## Blokowanie i wyciszanie
### Ukrywanie podbić
33

34
Jeżeli ukryjesz czyjeś podbicia, nie będziesz ich widzieć na osiach czasu.
35

36
### Wyciszanie
37

38
Gdy wyciszysz użytkownika, masz też możliwość wyciszenia powiadomień dotyczących go. Wyciszenie oznacza, że nie będziesz widzieć:
39

40 41 42 43
- wpisów użytkownika na Twoim strumieniu
- wpisów tego użytkownika podbitych przez innego
- wpisów użytkowników wspominających o nim
- wpisów użytkownika na publicznych osiach czasu
44

45
Jeżeli wyciszysz też powiadomienia, nie będziesz widzieć powiadomień od tego użytkownika.
46

47
Użytkownik nie może dowiedzieć się, że został wyciszony.
48

49
### Blokowanie
50

51
Blokowanie użytkownika ukrywa:
52

53 54 55 56 57
- wpisy użytkownika na Twoim strumieniu
- wpisy tego użytkownika podbitych przez innego
- wpisy użytkowników wspominających o nim
- wpisy użytkownika na publicznych osiach czasu
- powiadomienia od tego użytkownika
58

59
Dodatkowo, zablokowany użytkownik:
60

61 62 63 64
- zostaje zmuszony, aby przestał Cię zaobserwować
- nie może Cię zaobserwować
- nie zobaczy podbić Twoich wpisów od innych użytkowników
- nie zobaczy Twoich wpisów na publicznej osi czasu
65

66
Jeżeli korzystasz z tego serwera co zablokowany użytkownik, nie będzie on mógł zobaczyć Twoich wpisów będąc zablokowany.
67

68
### Ukrywanie całego serwera
69

70
Jeżeli ukryjesz cały serwer:
71

72 73 74 75
- nie zobaczysz wpisów z tego serwera na publicznej osi czasu
- nie zobaczysz podbić wpisów z tego serwera od innych użytkowników
- nie zobaczysz powiadomień z tego serwera
- utracisz wszystkie obserwacje użytkowników z tego serwera