Commit 2ce75867 authored by Eugen Rochko's avatar Eugen Rochko

Updated sponsors as of 31.01.2020

parent f9b59b69
Pipeline #918 failed with stage
in 56 seconds
......@@ -19,7 +19,6 @@ import sponsorEdusson from './assets/sponsors/edusson.png';
import sponsorMiniTool from './assets/sponsors/minitool.png';
import noAvatar from './assets/sponsors/32x32.png';
import avatarVJ from './assets/sponsors/vj.png';
import avatarEvan from './assets/sponsors/evan.png';
import avatarMarkAtwood from './assets/sponsors/markatwood.jpg';
import avatarNoellabo from './assets/sponsors/noellabo.png';
......@@ -34,6 +33,8 @@ import avatarTradersInsurance from './assets/sponsors/tradersinsurance.png';
import avatarSwitchVPN from './assets/sponsors/switchvpn.png';
import avatarEmpresso from './assets/sponsors/empresso.png';
import avatarVashio from './assets/sponsors/vashio.jpg';
import avatarCraftResumes from './assets/sponsors/craftresumes.png';
import avatarEduReviewer from './assets/sponsors/edureviewer.jpg';
const renderThumb = ({ style, ...props }) => {
const thumbStyle = {
......@@ -46,7 +47,6 @@ const renderThumb = ({ style, ...props }) => {
const goldSponsors = [
{ href: 'https://www.nintendo.com/games/detail/a-dark-room-switch/', src: sponsorADarkRoom, alt: 'A Dark Room' },
{ href: 'mailto:bamboo.how@gmail.com', src: sponsorBambooHow, alt: 'Bamboo How' },
{ href: 'https://write.as/', src: sponsorWriteAs, alt: 'Write.as' },
{ href: 'https://www.justhanks.com/', src: sponsorThanksblock, alt: 'THANKSBLOCK' },
{ href: 'https://easydns.com/', src: sponsorEasyDNS, alt: 'easyDNS' },
......@@ -60,9 +60,9 @@ const goldSponsors = [
const silverSponsors = [
{ href: 'https://ichiji.social/@tnzk', src: avatarTnzk, name: 'Kyohei Hamaguchi / @tnzk' },
{ href: 'https://mastodon.gamedev.place/@aras', src: avatarArasPranckevicius, name: 'Aras Pranckevicius' },
{ name: 'Blaine Cook' },
{ href: 'https://switchvpn.net/', src: avatarSwitchVPN, name: 'Switch VPN' },
{ href: 'https://clay.global/', src: avatarClay, name: 'Clay' },
{ href: 'https://edureviewer.com/', src: avatarEduReviewer, name: 'Edu Reviewer' },
{ href: 'https://www.signomatic.com.au/', name: 'Signomatic.com.au' },
{ href: 'https://identi.ca/evan', src: avatarEvan, name: 'Evan Prodromou' },
{ href: 'https://marozed.ma', src: avatarEmpresso, name: 'Agence web Marozed' },
......@@ -74,11 +74,12 @@ const silverSponsors = [
{ name: 'Martin Seeger' },
{ href: 'https://dtp-mstdn.jp', src: avatarNoellabo, name: 'noellabo' },
{ href: 'https://paperleaf.ca/', src: avatarPaperLeaf, name: 'PaperLeaf' },
{ href: 'https://craftresumes.com/', src: avatarCraftResumes, name: 'CraftResumes' },
{ href: 'https://www.traders-insurance.com/', src: avatarTradersInsurance, name: 'Traders Insurance' },
{ href: 'https://www.whatisseo.com/', src: avatarVJ, name: 'VJ' },
{ href: 'https://www.takeshape.io/', src: avatarTakeShape, name: 'TakeShape' }, // OpenCollective
{ href: 'https://mastodon.social/@vashio', name: '@vashio', src: avatarVashio, nofollow: true },
{ href: 'https://theenhancedmale.com', name: 'The Enhanced Male', nofollow: true },
{ name: 'Donald Robb', nofollow: true },
{ href: 'https://www.allthat3d.com/', name: 'AllThat3D.com', nofollow: true },
{ href: 'https://www.fullextend.com/', name: 'FullExtend.com', nofollow: true },
];
......@@ -128,9 +129,11 @@ const Sponsorship = () => (
<Scrollbars style={{ height: 500 }} renderThumbVertical={renderThumb}>
<ul className='highlighted'>
<li>'@mecab</li>
<li>Andrei Petcu</li>
<li>Brion Vibber</li>
<li>G Berton Latamore</li>
<li>Great Scott Gadgets</li>
<li>John</li>
<li>Joyce Mayorga</li>
<li>Ken Naishtat</li>
<li>Local Librarian</li>
......@@ -145,7 +148,6 @@ const Sponsorship = () => (
<li>Abdul Rahman</li>
<li>Akihiko Odaki</li>
<li>Al</li>
<li>Anticrisis</li>
<li>Austin Putman</li>
<li>Bal</li>
<li>Bheesham Persaud</li>
......@@ -155,12 +157,14 @@ const Sponsorship = () => (
<li>Chris Zelenak</li>
<li>Christopher Kruse</li>
<li>Clinton Freeman</li>
<li>Damien Sirkis</li>
<li>Dan Ståhlberg</li>
<li>David Bailey</li>
<li>David Yip</li>
<li>Deborah Goldsmith</li>
<li>Dominic Hopf</li>
<li>Donovan Finch</li>
<li>Ellen Teapot</li>
<li>Evan DiBiase</li>
<li>Grant Stavely</li>
<li>Graywind</li>
<li>Hau Ngo</li>
......@@ -180,18 +184,18 @@ const Sponsorship = () => (
<li>Jonathan Cremin</li>
<li>Josef Kenny</li>
<li>Josephine Pedersen</li>
<li>Josh</li>
<li>Julie Moronuki</li>
<li>kalyan</li>
<li>Kenneth Ken Sugar</li>
<li>Kevin Sonney</li>
<li>Kevin Yank</li>
<li>Koya Matsuo</li>
<li>Kyle R Kingsbury</li>
<li>Landy Manderson</li>
<li>Laurent Joubert</li>
<li>Laurie Voss</li>
<li>Leif Halldor Asgeirsson</li>
<li>Little James</li>
<li>localyouser</li>
<li>lrvick</li>
<li>Manesh Pillai</li>
<li>Masaya Imai</li>
......@@ -211,12 +215,12 @@ const Sponsorship = () => (
<li>Philip James</li>
<li>Philippe Hausler</li>
<li>Richard Minerich</li>
<li>roschaefer</li>
<li>Rufus</li>
<li>Sajith Sasidharan</li>
<li>Sam Herlapuut</li>
<li>Sandro Hawke</li>
<li>Satsuki Yanagi</li>
<li>Soundrapandian Ravichandran</li>
<li>Steve Streza</li>
<li>Szmozsánszky István "Flaki"</li>
<li>TARIK F AJAMI</li>
......@@ -228,7 +232,6 @@ const Sponsorship = () => (
<li>Wil Kie</li>
<li>Wladimir</li>
<li>Wolfgang @vilbi</li>
<li>Zaki</li>
</ul>
</Scrollbars>
</div>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment