_index.md 437 Bytes
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
---
title: Dokumentacja Mastodona
---

Witaj w dokumentacji Mastodona!

<div style="margin-bottom: 26px">
  {{< youtube "IPSbNdBmWKE" >}}
</div>

**Wybierz swoją drogę:**

- [Dowiedz się jak korzystać z Mastodona]({{< relref "usage/basics.md" >}})
- [Dowiedz się jak zainstalować Mastodona]({{< relref "administration/installation.md" >}})
- [Dowiedz się jak napisać aplikację dla Mastodona]({{< relref "api/guidelines.md" >}})