configuration.md 3.86 KB
Newer Older
1
---
2 3
title: Konfigruacja
description: Omówienie opcji konfiguracji Mastodona
4 5 6 7 8 9
menu:
  docs:
    parent: administration
    weight: 2
---

10
Mastodon używa zmiennych środowiskowych do konfiguracji.
11

12
Dla zwiększenia wygody, mogą one być odczytywane z pliku `.env.production` znajdującego się w katalogu Mastodona, ale mogą zostać zawsze nadpisane przez zewnętrzny proces. Dla przykładu, pliki usług systemd mogą odczytywać zmienne środowiskowe z `EnvironmentFile` lub definicji w `Environment`, więc możesz ustawić oddzielne parametry konfiguracji dla poszczególnych usług. Mogą też być określone podczas uruchamiania Mastodona z wiersza poleceń.
13

14 15
## Podstawowe
### Federacja
16 17 18 19 20

- `LOCAL_DOMAIN`
- `WEB_DOMAIN`
- `ALTERNATE_DOMAINS`

21
### Tajne klucze
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

- `SECRET_KEY_BASE`
- `OTP_SECRET`
- `VAPID_PRIVATE_KEY`
- `VAPID_PUBLIC_KEY`

### Deployment

- `RAILS_ENV`
- `RAILS_SERVE_STATIC_FILES`
- `RAILS_LOG_LEVEL`
- `TRUSTED_PROXY_IP`
- `SOCKET`
- `PORT`
- `NODE_ENV`
- `BIND`

39
### Opcje skalowania
40 41 42 43 44 45 46

- `WEB_CONCURRENCY`
- `MAX_THREADS`
- `PREPARED_STATEMENTS`
- `STREAMING_API_BASE_URL`
- `STREAMING_CLUSTER_NUM`

47
## Połączenie z bazą danych
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
### PostgreSQL

- `DB_HOST`
- `DB_USER`
- `DB_NAME`
- `DB_PASS`
- `DB_PORT`
- `DATABASE_URL`

### Redis

- `REDIS_HOST`
- `REDIS_PORT`
- `REDIS_URL`
- `REDIS_NAMESPACE`
- `CACHE_REDIS_HOST`
- `CACHE_REDIS_PORT`
- `CACHE_REDIS_URL`
- `CACHE_REDIS_NAMESPACE`

### ElasticSearch

- `ES_ENABLED`
- `ES_HOST`
- `ES_PORT`
- `ES_PREFIX`

### StatsD

- `STATSD_ADDR`
- `STATSD_NAMESPACE`

80
## Ograniczenia
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

- `SINGLE_USER_MODE`
- `EMAIL_DOMAIN_WHITELIST`
- `DEFAULT_LOCALE`
- `MAX_SESSION_ACTIVATIONS`
- `USER_ACTIVE_DAYS`

## E-mail

- `SMTP_SERVER`
- `SMTP_PORT`
- `SMTP_LOGIN`
- `SMTP_PASSWORD`
- `SMTP_FROM_ADDRESS`
- `SMTP_DOMAIN`
- `SMTP_DELIVERY_METHOD`
- `SMTP_AUTH_METHOD`
- `SMTP_CA_FILE`
- `SMTP_OPENSSL_VERIFY_MODE`
- `SMTP_ENABLE_STARTTLS_AUTO`
- `SMTP_TLS`

103
## Przechowywanie plików
104 105 106 107

- `CDN_HOST`
- `S3_ALIAS_HOST`

108
### Lokalne przechowywanie plików
109 110 111 112

- `PAPERCLIP_ROOT_PATH`
- `PAPERCLIP_ROOT_URL`

113
### Amazon S3 i kompatybilne
114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

- `S3_ENABLED`
- `S3_BUCKET`
- `AWS_ACCESS_KEY_ID`
- `AWS_SECRET_ACCESS_KEY`
- `S3_REGION`
- `S3_PROTOCOL`
- `S3_HOSTNAME`
- `S3_ENDPOINT`
- `S3_SIGNATURE_VERSION`

### Swift

- `SWIFT_ENABLED`
- `SWIFT_USERNAME`
- `SWIFT_TENANT`
- `SWIFT_PASSWORD`
- `SWIFT_PROJECT_ID`
- `SWIFT_AUTH_URL`
- `SWIFT_CONTAINER`
- `SWIFT_OBJECT_URL`
- `SWIFT_REGION`
- `SWIFT_DOMAIN_NAME`
- `SWIFT_CACHE_TTL`

139
## Zewnętrzne uwierzytelnianie
140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208

- `OAUTH_REDIRECT_AT_SIGN_IN`

### LDAP

- `LDAP_ENABLED`
- `LDAP_HOST`
- `LDAP_PORT`
- `LDAP_METHOD`
- `LDAP_BASE`
- `LDAP_BIND_DN`
- `LDAP_PASSWORD`
- `LDAP_UID`
- `LDAP_SEARCH_FILTER`

### PAM

- `PAM_ENABLED`
- `PAM_EMAIL_DOMAIN`
- `PAM_DEFAULT_SERVICE`
- `PAM_CONTROLLED_SERVICE`

### CAS

- `CAS_ENABLED`
- `CAS_URL`
- `CAS_HOST`
- `CAS_PORT`
- `CAS_SSL`
- `CAS_VALIDATE_URL`
- `CAS_CALLBACK_URL`
- `CAS_LOGOUT_URL`
- `CAS_LOGIN_URL`
- `CAS_UID_FIELD`
- `CAS_CA_PATH`
- `CAS_DISABLE_SSL_VERIFICATION`
- `CAS_UID_KEY`
- `CAS_NAME_KEY`
- `CAS_EMAIL_KEY`
- `CAS_NICKNAME_KEY`
- `CAS_FIRST_NAME_KEY`
- `CAS_LAST_NAME_KEY`
- `CAS_LOCATION_KEY`
- `CAS_IMAGE_KEY`
- `CAS_PHONE_KEY`

### SAML

- `SAML_ENABLED`
- `SAML_ACS_URL`
- `SAML_ISSUER`
- `SAML_IDP_SSO_TARGET_URL`
- `SAML_IDP_CERT`
- `SAML_IDP_CERT_FINGERPRINT`
- `SAML_NAME_IDENTIFIER_FORMAT`
- `SAML_CERT`
- `SAML_PRIVATE_KEY`
- `SAML_SECURITY_WANT_ASSERTION_SIGNED`
- `SAML_SECURITY_WANT_ASSERTION_ENCRYPTED`
- `SAML_SECURITY_ASSUME_EMAIL_IS_VERIFIED`
- `SAML_ATTRIBUTES_STATEMENTS_UID`
- `SAML_ATTRIBUTES_STATEMENTS_EMAIL`
- `SAML_ATTRIBUTES_STATEMENTS_FULL_NAME`
- `SAML_ATTRIBUTES_STATEMENTS_FIRST_NAME`
- `SAML_ATTRIBUTES_STATEMENTS_LAST_NAME`
- `SAML_UID_ATTRIBUTE`
- `SAML_ATTRIBUTES_STATEMENTS_VERIFIED`
- `SAML_ATTRIBUTES_STATEMENTS_VERIFIED_EMAIL`

209
## Ukryte usługi
210 211 212 213

- `http_proxy`
- `ALLOW_ACCESS_TO_HIDDEN_SERVICE`

214
## Inne
215 216

- `SKIP_POST_DEPLOYMENT_MIGRATIONS`