optional-features.md 248 Bytes
Newer Older
1
---
2 3
title: Dodatkowe funkcje
description: Jak włączyć dodatkowe funkcje Mastodona
4 5 6 7 8 9
menu:
  docs:
    parent: administration
    weight: 5
---

10
## Wyszukiwanie tekstu
11 12 13

TODO

14
## Ukryte usługi
15 16 17

TODO

18
## Logowanie z użyciem LDAP/PAM/CAS/SAML
19 20

TODO