upgrading.md 1.6 KB
Newer Older
1
---
2 3
title: Aktualizacja do nowego wydania
description: Jak zaktualizować Mastodona do nowszej wersji
4 5 6 7 8 9
menu:
  docs:
    parent: administration
    weight: 5
---

10
Kiedy pojawia się nowa wersja Mastodona, możesz znaleźć ją na [stronie wydań na GitHubie](https://github.com/tootsuite/mastodon/releases). Pamiętaj, że korzystanie z niewydanego kodu z gałęzi `master` jest możliwe, choć nie jest zalecane.
11

12
Wydania Mastodona są przyporządkowanem tagom gita. Na początek, zaloguj się na użytkownika `mastodon`:
13 14 15 16 17

```sh
su - mastodon
```

18
Przejdź do głównego katalogu Mastodona:
19 20 21 22 23

```sh
cd /home/mastodon/live
```

24
Pobierz kod wydania, zakładając że nowa wersja nazywa się `v2.5.0`:
25 26 27 28 29 30

```sh
git fetch --tags
git checkout v2.5.0
```

31
Strona wydania zawiera listę zmian, a pod nią instrukcje aktualizacji. Dowiesz się, jak wykonać ją. Na przykład, jeżeli jest wspomniane, że musisz skompilować ponownie zasoby, powinieneś(-naś) wykonać:
32 33 34 35 36

```sh
RAILS_ENV=production bundle exec rails assets:precompile
```

37
Po wykonaniu instrukcji dotyczących wydania, pozostaje uruchomić ponownie Mastodona. *Zwykle* API strumieniowania nie jest aktualizowane, więc nie wymaga ono ponownego uruchomienia. Ponowne uruchomienie API strumieniowania może wywołać niezwykle wysokie obciążenie serwera, więc zalecane jest unikanie go.
38

39
Wróć na konto root:
40 41 42 43 44

```sh
exit
```

45
Uruchom ponownie Sidekiq:
46 47 48 49 50

```sh
systemctl restart mastodon-sidekiq
```

51
Załaduj ponownie proces sieciowy, aby uniknąć niedostępności serwera:
52 53 54 55 56

```sh
systemctl reload mastodon-web
```

57
**To wszystko!** Twój serwer używa teraz nowej wersji Mastodona!